Informatie monumenten
(bijgewerkt 16 september 2018)

---------------------------------------------------
 RIJKSMONUMENTENREGISTER lees verder
===================================
Agenda Commissievergadering 13 april 2017  lees verder
   Videoverslag  lees verder
---------------------------------------------------
 - rvs vaststelling nieuwe ergoedverodening 2017  lees verder
 - Toelichting rvs erfgoedverordening  lees verder
 - Raadsbesluit vasstelling erfgoedverordening  lees verder
 - Bijlage Erfgoedverordening  lees verder
---------------------------------------------------
rvs herbenoemen leden CRK en aanpassen rvo  lees verder
 - Toelichting rvs herbenoeming leden CRK, aanpassen rvo  lees verder
 - Raadsbesluit herbenoemen leden CRK nw rvo  lees verder
 - Bijlage rvs CRK nw reglement van orde  lees verder
 - Bijlage rvs CRK mandaatbesluit  lees verder
 - Bijlage rvs huidig reglement van orde CRK  lees verder
 - Bijlage concept aanstellingsbrieven leden CRK  lees verder
---------------------------------------------------
Rapport quickscan 2003 rapport cultuurhistorische panden  lees verder
 - Quickscan 2003 waarderingslijst mei 2007 Kernen  lees verder
 - Quickscan 2003 waarderingslijst mei 2007 Buitengebied  lees verder
Kunstzinnige Objecten Roosendaal 1978 lees verder
Kunstzinnige Objecten Toelichting JvNassau 2010 lees verder
Tekst MIP panden Roosendaal lees verder
Tekst MIP panden Wouw lees verder
Bomenlijst Roosendaal 2011  lees verder
===================================

 OMGEVINGSWET 2018
 In werking treding wet 2018 lees verder
---------------------------------------------------
 ERFGOEDWET 1 juli 2016 lees verder
---------------------------------------------------
Wijziging Erfgoedverordening 2011 lees verder
---------------------------------------------------
Erfgoedverordening 2009 lees verder
---------------------------------------------------
Erfgoedsubsidieverordening 2009 lees verder
---------------------------------------------------
Prins Bernhard Cultuurfonds (subsidie) lees verder
---------------------------------------------------
Wet op de Archeologische Monumentenzorg lees verder
---------------------------------------------------
Informatieblad Vergunningsvrije
Werkzaamheden Monumenten lees verder

---------------------------------------------------
Bouwhistorische Waarnemingen Oude Kern J.A. v.d. Hoeve '92 lees verder
---------------------------------------------------
Inventarisatie oudste panden J.A. v.d. Hoeve '93 lees verder
---------------------------------------------------
Kunstzinnige Objecten Roosendaal 1978 lees verder
---------------------------------------------------
Kunstzinnige Objecten Toelichting JvNassau 2010 lees verder
---------------------------------------------------
Folder Informatie Eigenaren
Monumenten Roosendaal lees verder

---------------------------------------------------
Gids monumentaal wonen, eigenaren rijksmonument dd juli 2013 lees verder
---------------------------------------------------
Monumenten.nl - Kennisbank
informatie alle monumenten  lees verder

---------------------------------------------------
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  lees verder
---------------------------------------------------
Archiefweb - Rijksoverheid  lees verder
---------------------------------------------------
Brochures Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed lees verder

---------------------------------------------------
Informatie Monumentenwacht lees verder
---------------------------------------------------
Monumentenhuis Brabant lees verder
---------------------------------------------------
BHIC - Het geheugen van Brabantlees verder
---------------------------------------------------
Richtlijnen Cultuurhistorie Bestemmingsplannen lees verder
---------------------------------------------------
Richtlijn restauratie historische boerderijen lees verder
---------------------------------------------------
Hergebruik boerderijen als woning c.q. klein bedrijf
---------------------------------------------------
Historische waarden boerderijenlees verder
---------------------------------------------------
Handreiking verbouwing boerderij lees verder
---------------------------------------------------
Heemschut Behoud Brabantse Boerderij
(In regels kun je niet leven) lees verder

---------------------------------------------------
Toekomst Historische Buitenplaatsen lees verder
---------------------------------------------------
Toekomst Kasteelru´nes lees verder
---------------------------------------------------
Toekomst Watertorens lees verder
---------------------------------------------------
Overzicht Grenspalen lees verder
---------------------------------------------------
Kalkboek: kalk als bindmiddel lees verder
---------------------------------------------------
Bouwkundige begrippen Joost de Vree lees verder
---------------------------------------------------
Bouwkundige begrippen Plaatje-Praatje lees verder
---------------------------------------------------
Tekst Gem Monumenten Rdaal lees verder
---------------------------------------------------
Tekst MIP panden Roosendaal lees verder
---------------------------------------------------
Tekst MIP panden Wouw lees verder
---------------------------------------------------
Info Roosendaal op Plaatsengids lees verder
---------------------------------------------------
Info Nispen op Plaatsengids lees verder
---------------------------------------------------
Info Wouw op Plaatsengids lees verder
---------------------------------------------------
Info Wouwse Plantage Plaatsengids lees verder
---------------------------------------------------
Info Heerle op Plaatsengids lees verder
---------------------------------------------------
Info Moerstraten op Plaatsengids lees verder
---------------------------------------------------
Overzicht panden quickscan lees verder
---------------------------------------------------
Amsterdamse school in Brabant lees verder
---------------------------------------------------Sjaak Kools
laatst gewijzigd 16 september 2018
Hier klikken voor contact beheerder.-----------------------------------------
Reserve overzicht gesloopte panden lees verder
-----------------------------------------
Ossendrecht en Calfven lees verder