Erfgoedkaart 23-08-2011

---------------------------------------------------
Archeologische Verkenningskaart (AVK) lees verder
---------------------------------------------------
Archeologisch Rapport Roosendaal lees verder
---------------------------------------------------
Geomorfologie (GEOM) lees verder
---------------------------------------------------
Geomorfologie ARCHIS lees verder
---------------------------------------------------
IKAW, AMK terreinen en waarnemingen ARCHIS lees verder
---------------------------------------------------
Archeologische waarnemingen ARCHIS lees verder
---------------------------------------------------
Beleidskaart archeologie (ABK) lees verder
---------------------------------------------------
Lijst Rijksmonumenten lees verder
---------------------------------------------------
CHW-kaart-(Steden)Bouwkunst (CHW-SBK) lees verder
---------------------------------------------------
Lijst Gemeentelijke monumenten lees verder
---------------------------------------------------
CHW-kaart, Historische Geografie (CHW-HG) lees verder
---------------------------------------------------
Bomenlijst CHW Noord-Brabant_ lees verder
---------------------------------------------------
CHW-kaart, Historische Geografie (CHW-HG) lees verder
---------------------------------------------------
Bomenlijst Roosendaal lees verder
---------------------------------------------------
CHW-kaart, Historische Geografishe Waardering lees verder
---------------------------------------------------
Adviesnota BenW dd 23 aug 2011,
Vaststelling Erfgoedkaart Roosendaal lees verder

---------------------------------------------------
Waarnemingen uit ARCHIS II lees verder
---------------------------------------------------
Gebouwde Monumenten lees verder
---------------------------------------------------
Diefhoekstraat: Uittreksel Erfgoedkaart lees verder
---------------------------------------------------
Raadsmededeling-Vaststelling
Erfgoedkaart Roosendaal 1 sep 2011 lees verder

---------------------------------------------------
Vaststelling Erfgoedkaart
Roosendaal 23 aug 2011 lees verder

---------------------------------------------------laatst bijgewerkt 19 februari 2014

door Sjaak Kools