Locatie:Bernadettestraat 2-2A, 4615 EV Bergen op Zoom
CBS Typering: St. Jozefklooster
Bouwjaar 1926
Architect: Jac. van Groenendael - P. de Nijs
Soort monument: Rijks
Monumentnummer: 517115
Geplaatst d.d.: .
Kadastrale aanduiding: BopZoom, sectie F, Nr. 5533

Inleiding.
Het voormalige ST. JOZEFKLOOSTER is gebouwd in 1926 in een stijl verwant aan Traditionalisme met kenmerken van het Expressionisme. De architecten waren De Nijs en Van Groenendael. Het pand maakt deel uit van een groter katholiek geheel; het grenst aan de hulpkerk uit 1918 en een school uit een latere periode. In 1981 werd het klooster gesloten en werd in opdracht van de gemeente verbouwd tot buurthuis en kleuterspeelzaal.

Omschrijving.

Het drielaagse vrijstaande pand heeft een T-vormige plattegrond. Het is opgetrokken uit machinale baksteen en is voorzien van een schilddak met zwarte verbeterde Hollandse dakpannen. De gevel telt zes traveeŽn. De plint is in staand metselwerk uitgevoerd met een doorlopende hardstenen dorpel. De drie kruisvensters links en de twee kruisvensters rechts van de entree worden op de verdieping herhaald. Alle nadruk valt op de entree, bestaande uit twee geverniste vleugeldeuren met ijzeren deurroosters en kunstgranieten omlijsting en de fronton met tegeltableau, waarop plantemotieven en het Chi-Ro-teken. Vanaf dit punt springt de ngangspartij iets naar voren. Boven de ingang staat een Neo-Gotisch beeld van St. Jozef tussen twee vensters, hier boven weer de naam: "St. Jozef Klooster" in tegels. Het metselwerk wordt verlevendigd door de rode bakstenen speklagen en de meandervormen in de borstwering van de eerste etage. De lagere tweedelige vensters van de tweede verdieping worden benadrukt door een cordonlijst en een reeks rode baksteen banden. De vensters bij de ingangstravee zijn langgerekt; het metselwerk breekt door de ver uitkragende houten gootlijst heen, als een tuitgevel met een klein zolderraam. Links en rechts wordt het gebouw van de straat afgeschermd door een poort. Het hoofdgedeelte zet zich twee vensterassen achterwaarts voort, daarna versmalt het pand en is het metselwerk vereenvoudigd uitgevoerd. Het interieur bevat een tochtportaal met geometrisch glas-in-lood raam en twee kamers rechts. Belangrijke oorspronkelijke onderdelen zijn de grote steektrap met granito treden, balustrade met siersmeedwerk en houten leuning en een betegelde lambrizering. Deze lambrizering zet zich voort in de gangen, die voorzien zijn van terrazzowerk op de vloer. Achter in het pand vindt men de keuken en bijkeuken met oorspronkelijk tegelwerk. Op de eerste etage bevindt zich de voormalige kapel met sacristie en biechtstoel. Deze is sterk verbouwd. Op de bovenste etage zijn de cellen van de kloosterzusters, deels uitgebroken tot grotere ruimten.

Waardering.

Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het katholieke congregatieklooster. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van het werk van de architectencombinatie. Het is tevens van belang vanwege met name de gaafheid van het exterieur en in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de stedelijke omgeving.