Locatie:Bulkenaarsestraat 12, 4708 SJ Roosendaal
CBS Typering: Boerderij
Bouwjaar: 1911
Architect: .
Soort monument: MIP, 29 juni 2010, niet geplaatst
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: .

Bulkenaarsestraat 12, omschrijving van het boerderijcomplex
Inleiding:
De Bulkenaarsestraat loopt vanaf de nieuwbouwwijk Tolberg naar het zuiden in het buitengebied van Roosendaal en kruist de Huijbergseweg. Op deze kruising, omringt door een open landbouw/weide gebied, bevinden zich enkele woningen en boerderijcomplexen waarvan het boerderijcomplex aan de Bulkenaarsestraat 12 er één is. Op de kadastrale minuut van 1835 komt het kruispunt voor als gehucht Haiink en aan- en in de nabijheid van dit kruispunt is bebouwing opgericht. Het boerderijcomplex aan de Bulkenaarsestraat 12 komt niet op deze kaart voor. Het complex wordt door een weide van de weg gescheiden en is via een oprijlaan bereikbaar. Links naast de oprijlaan is in het derde kwart van de 20e eeuw een relatief grote schuur gebouwd die niet beschermenswaardig is. Het boerderijcomplex aan de Bulkenaarsestraat 12 is in 1911 gebouwd in opdracht van de heer C.P. van Oers en naar een ontwerp van A. Havermans. Een eerste steenlegging herinnert aan de start van de bouw met de tekst:
C. van Oers-Mouwen
15 - 5 - 1911

Het complex bestaat uit een woonhuis en een schuur die door een tussenlid met elkaar zijn verbonden. Het tussenlid is in de jaren '30 van de 20e eeuw gebouwd. Het complex heeft in de Tweede wereldoorlog oorlogsschade opgelopen die hersteld is maar waarvan sporen nog in de gevels zichtbaar zijn.

Woonhuis
Het woonhuis staat op een rechthoekig grondvlak en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een mansardekap die gedekt is met donkere betonpannen. In de linker zijde van het dakvlak is een schoorsteen zichtbaar. De nok loopt evenwijdig aan de straat. De zijgevels worden afgesloten met een dakoverstek dat voorzien is van een kunststof boeiboord. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband en verlevendigd met gepleisterde speklagen en een gevellijst. De vensteropeningen hebben een hardstenen lekdorpel en een segmentboog met aanzet - en sluitstenen. Alle vensters op de begane grond zijn voorzien van kunststof kozijnen en kunststof rolluiken. De vensters ter hoogte van de zolderverdieping hebben een niet authentieke roedenverdeling. De boogvelden zijn bekleed met een kunststof bekleding.

Voorgevel
De voorgevel is vijf vensterassen breed, symmetrisch gebouwd en heeft een middenrisaliet met een toegang en lisenen. Links en rechts van de risaliet bevinden zich twee vensters. De gevel heeft een gepleisterde plint. Het linkerdeel van de gevel heeft een gepleisterd basement. Door de gepleisterde plint, de gepleisterde speklagen, de decoraties onder de hardstenen lekdorpels en door de gevellijst heeft de gevel een sterk horizontaal karakter. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel. De toegang wordt gevormd door ondiep portiek met een hardstenen trede en een paneeldeur met siersmeedwerk waarachter zich twee ramen bevinden. Boven de toegangsdeur bevindt zich een geprofileerd kalf en een ongedeeld bovenlicht. De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde architraaf, een fries met sierbollen en een geprofileerde bakgoot op klossen. Deze gevellijst is ter plaatse van de zijgevels gekornist.

Linker zijgevel
In de linker zijgevel bevinden zich op de begane grond twee vensters en ter hoogte van de zolderverdieping een venster. De gevel heeft aan beide zijden een liseen. Ter hoogte van het maaiveld is een aanzet van een dichtgezet kelderraam zichtbaar.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel bevinden zich op de begane grond en ter hoogte van de zolderverdieping een venster. De gevel heeft aan beide zijden een liseen.

Achtergevel
In de achtergevel bevinden zich twee vensters en een toegang met een ongedeeld bovenlicht. Voorts is aan de gevel het tussenlid gebouwd. De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde architraaf, een fries met sierbollen en een geprofileerde bakgoot op klossen. Deze gevellijst is ter plaatse van de zijgevels gekornist.

Tussenlid
Tussen het woonhuis en de schuur is een éénlaags tussenlid gebouwd onder een plat dak met rode baksteen in kruisverband met een gepleisterde plint. De gevels worden afgesloten met een kuststof boeiboord. De noordgevel grenst aan binnenplaats (tussen de woning en de schuur). In deze gevel bevinden zich twee toegangen met deur en vier vensters. In de zuidgevel bevinden zich een groot venster ter hoogte van de bijkeuken, een toegang en vier vensters. Het deel van het tussenlid dat direct grenst aan schuur is lager en smaller dan het tussenlid zelf. In de noord- en oostgevel bevindt zich een venster. Alle vensters van het tussenlid zijn vervangen kunststof ramen en voorzien van een kunststof rolluik.

Schuur
De schuur ligt achter het woonhuis en wordt door het tussenlid en het erf daarvan gescheiden. De schuur is gebouwd van rode baksteen in kruisverband met een gepleisterde plint en bestaat uit een begane grond, een zolderverdieping over een gedeelte van de schuur en een zolder boven de zolderverdieping. De schuur heeft een zadeldak dat gedekt is met rode muldenpannen en waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. In de schuur zijn de gebinten uit de bouwtijd (1911) aanwezig. Voorgevel (evenwijdig aan- en zichtbaar vanaf de straat)
In de voorgevel bevinden zich vijf segmentboogvormige toegangen met houten opgeklampte deuren. Hierachter werden de paarden gestald. Voorts bevinden zich in deze gevel vijf ijzeren stalramen die in oorsprong een negenruits roedenverdeling hebben. In het midden van de gevel is een ijzeren schuifdeur geplaatst die een damwandprofiel heeft en tot de goot reikt. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot.

Linker zijgevel (haaks op de straat)
In de linker zijgevel bevinden zich op de begane grond twee toegangen met een deur en twee segmentboogvormige stalramen met een negenruits roedenverdeling. In het midden is een segmentboogvormige toegang dichtgemetseld. Ter hoogte van de zolderverdieping geeft een segmentboogvormige opgeklampte deur toegang tot de achterliggende ruimte. In de gevel zijn voorts een betonnen stalraam, twee half ronde ijzeren stalramen en een halfrond ijzeren stalraam in de top van de gevel zichtbaar. De gevel wordt afgesloten met een kantpan.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel bevinden zich op de begane grond twee dicht gemetselde segmentboogvormige toegangen. In het linker is een deur geplaatst. Ter hoogte van de zolderverdieping geeft een segmentboogvormige opgeklampte deur toegang tot de achterliggende ruimte. In de gevel zijn voortsdrie half ronde ijzeren stalramen zichtbaar. De gevel wordt afgesloten met een kantpan.

Achter gevel
In de achtergevel bevinden zich van links naar rechts een ijzeren schuifdeur die een damwandprofiel heeft en tot de goot reikt, zes betonnen stalramen met onder de goot, een toegang met een opgeklampte deur en drie betonnen segmentboogvormige stalramen. Tussen deze ramen bevinden zich dichtgemetselde gevelopeningen. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot.