Locatie:Heilig Hartplein 28, 4702 RE Roosendaal
Object: Heilig Hartbeeld
Bouwjaar: 1921
Ontwerp: M. Vergouwen en Jac. Hurks
Soort monument: JH
Omschrijving: Beeld in zandsteen op betonnen sokkel
Voorstelling: op de wereldbol, waarop een kruis met rozen is gebeiteld,
staande Christus-figuur.
Opschrift: "Zie hier het hart dat U zoo zeer heeft lief gehad"
"Vic Sprenkels, 1921"
Toelichting: Ontwerp van de architecten M. Vergouwen en Jac. Hurks
uitgevoerd door beeldhouwer Vic Sprenkels
In 1921 onthuld aan de Wasservasstraat (noordoostzijde van de St. Janskerk).
Het beeld werd toen geschraagd door vier kolommen
met daartussen vier gebeeldhouwde koppen, voorstellende de vier Evangelisten,
die Christus leer over de aarde verspreidden.
In 1936 werd het beeld met de oorspronkelijke sokkel verplaatst naar
de achterzijde van de St. Janskerk op het St. Jansplein (thans Tongerloplein).
In 1969 werd het beeld verplaatst naar het H. Hartplein en
geplaatst op een nieuwe betonnen sokkel.