Locatie:Wilhelminastraat 7-33, 4701 GV Roosendaal(Benedictuswoningen)
CBS Typering: sociale woningbouw
Bouwjaar: 1920
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Hurkspand
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: t.z.t. nomineren


Wilhelminastraat 7-33, Hurkspand, omschrijving MIP:
Wilhelminastraat 14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40; Roosendaal (MIP) JH
Wilhelminastraat 7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33 Roosendaal (MIP) JH
Verenigingswoningbouw Verenigingswoningbouw ca. 1925 1920
Machinale baksteen. Eenvoudig metselwerk met rollagen. Muizentanden.
Poortgebouw: betonbalken als latei. Originele voordeuren met bovenlicht.
Oculus in poortgebouw. Samengestelde zadeldaken, betonpan.
Gootlijst op klossen. Vroeger voortuintjes. Complex aan weerszijden van weg.
Middengebouw telkens twee woningen, poort met erker erboven onder een zadeldak.
Begrenzing aan weerszijden door enkele woning onder zadeldak.
Risalerende uitbouw. Zie ook identieke, doch aangetaste bebouwing in Annastraat.
(foto 525, 526)