Locatie:Bosstraat 22, 4704 RL Roosendaal
CBS Typering: Station Roosendaal, Seinhuis
Bouwjaar: 1908
Architect: G.W. Heukelom
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 517242
Geplaatst d.d.: .
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie B, Nr. 8148

na verplaatsing 10-11 april 2013 en restauratie

Bosstraat 22, Seinhuis, voor verplaatsing cq restauratie 2013

  • uitleg