Locatie:Brugstraat 44-44a, 4701 LJ Roosendaal
CBS Typering: Woning met kantoor
Bouwjaar: 1921; 1930 uitbr; 1932 verb.; 1937 tuink.
Architect: 1921: F.B. Sturm
1930: Jac. Hurks
1932: A. van Hees
1937: Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 11-01-1994
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie L, nr 3689

  • uitleg Brugstraat 44-44a