Commandobaan 4 (GESLOOPT)

Adres:...........Commandobaan 4

Plaats:..........Roosendaal

Gemeente:........Roosendaal

Soort monument:..MIP

Opname monument:.1989

Engelbrecht Van Nassaukazerne Kazerne
Kazerne Marlet, J.J. 1938-'39
Nieuwe Bouwen
Geelbruine baksteen. Beton.
Stalen kozijnen en roeden, rechthoekige vorm en enkele ronde ramen.
Deuren: a-symmetrische roede-indeling met glas en staal. Plat dak. Onder meer berken.
Cultuurhistorisch waardevol.
Vrijwel alle objecten staan gegroepeerd rond het hoofdgebouw in U-vorm, tezamen een rechthoekige hof vormend. Het geheel is volstrekt planmatig van opzet.