Locatie:Doctor Schaepmanlaan 88, 4702GZ Roosendaal
CBS Typering: Pastorie Fatimakerk
Bouwjaar: 1951-1952
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: .
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.:
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie . 5742

>