Locatie:Doctor Schaepmanlaan 92, 4702 GZ Roosendaal
CBS Typering: Wijkhuis Fatima
Bouwjaar: 1958 Fatimahuis
1961 uitbreiding
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Hurkspand
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: t.z.t. nomineren