Locatie:Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal
CBS Typering: Charitas - Ziekenhuis
Bouwjaar: 1904
Architect: Jac. van Groenendael
Soort monument: Mip
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: .

MIP omschrijving
Een markant openbaar gebouw is het complex Charitas aan de Kalsdonksestraat 89. Dit Neo-Gotische gebouw, geopend in 1905 werd beheerd door de zusters Franciscanessen.
Ziekenhuis Bejaardentehuis Groenendael, N.J.H. van (Hilversum) 1904 Neo-Gotiek Bruine baksteen. Decoratie in gele en rode baksteen, voor het overige gedeelte groen geglazuurde lijsten en profielen. Schuifvensters. Zadeldak/ruberoid leien. Achterkant complex leien, zinken bolbekroningen. Rechts van het midden, hoofdgebouw een drielaags pand met jaartal ong. 1912 met natuurleien. Eenvoudig ijzeren hekwerk, deels nog bestaand. Groen blijvende. div. soorten coniferen. Achterzijde. park landschap. met gazons en loofbomen, treurberk, gr. eik. Hele rij linden als afscheiding. Zeer groots en monumentaal beeldbepalend, architectonische waarde. Bij hoofdingang rechts (binnen) 1e steen. Groot rechthoekig gebouw met twee binnenplaatsen. Links aanbouw hek. D.O.M. et caritati hunc lap idem posuit Fr. S. de Groot par. prid id. julii caritati 1904. Typering: de axiaal symmetrische voorgevel wordt links geflankeerd door de kapel, rechts door 2 uitbouwsels uit een latere periode. Daarachter twee binnenhoven, omsloten door beb. uit de begintijd. (foto 234)