Locatie:Stationsstraat 29-30, 4701 NB Roosendaal
CBS Typering: Dubbel woonhuis-uitbreiding
Bouwjaar: 1912: Woonhuis 1941: uitbreiding
Architect: 1912: J.de Lepper, 1941 uitbreiding: Jac. Hurks
Soort monument: Hurkspand
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: t.z.t. nomineren