In Uden zijn de “Stichting Uden in geschriften” in samenwerking met
“Udenarchief van Bressers” begonnen met het leggen van attentietegels
in het trottoir op plaatsen waar bijzondere gebouwen gestaan hebben.
Een van die locaties is het Sint Jansgesticht, het huidige Zorgcentrum
Sint Jan, gebouwd door Jacques Hurks.
Foto van Luciën Bressers
Informatie over alle tot nu toe geplaatste tegels verwijs
ik naar https://www.udenarchief.nl/attentietegels .