Beschermd Stads- en Dorpsgezicht
Engelselaan - Canadeselaan