Locatie:Roosendaalsebaan 15, 4885 KC Achtmaal
CBS Typering: Atelier
Bouwjaar: 1919
Architect: M. Staal-Kropholler
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 519327
Geplaatst d.d.: 18-12-2001

Atelierwoning in Expressionistische Amsterdamse School stijl. In 1919 gebouwd in opdracht van Richard Roland Holst op het landgoed De Buisse Heide (eigendom van de familie van Henriėtte Roland Holst-van der Schalk). Thans wordt het atelier bewoond.

Omschrijving:
Gebouw op vliegervormige plattegrond. Uitgevoerd in baksteen, deels gesinterd, onder een groot, laag aangezet schilddak. Het dak is gedekt met riet en heeft een licht golvend verloop. De noord- en zuidpunt van de plattegrond zijn afgeplat. De achterdeur bevindt zich in de zuidpunt, in de gevels aan weerszijden daarvan ramen. De gevels om deur en ramen zijn van hout, boven de deur eindigend in een in het dakvlak uitgespaarde driehoek. De noordkant heeft een groot trapeziumvormig raam met kleine roedenverdeling, de houten omlijsting heeft opkrullende uiteinden. Het raam is later naar beneden toe vergroot. De ingangspartij ligt in de westelijke gevel, de deur ligt tussen bol teruglopende muren en heeft hoeken met houten kolommen onder een gepotdekselde omlijsting. Enkele smalle ramen in de gevels direkt onder de dakrand zijn bij een verbouwing vergroot door het dak iets op te wippen. Zowel bij de voor- als achterdeur zijn gebogen voetmuurtjes gemetseld, voor begroeid met klimop en aan de achterkant als plantenbak. Het interieur bestond oorspronkelijk uit twee grote kamers met bergruimte tussen de muren. De noordkamer, het atelier, is gewijzigd: tegen de scheidingswand is een galerij met wenteltrap gemaakt. De brede kasten tussen de muren, zijn vergroot tot slaapkamer en keuken. De zuidkamer verkeert in oorspronkelijke staat en heeft houten kasten en vensterbanken met kleppen waarin de ramen neergelaten kunnen worden.

Waardering:
Het atelier is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de ontginning en uitgroei van een landgoed op het platteland, als rustplaats voor de stedelijke elites, het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het atelier. Het object is van architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering en als voorbeeld van het oeuvre van de architecte M. Kropholler. Het huis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het ex- en interieur. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheid. Informatie mbt. oorspronkelijke toestand in: E.v.Kessel, M. Kuperus, Margaret Staal-Kropholler, architect 1891-1966, Uitgeverij 010, Rotterdam.