Locatie:Antwerpsestraat 56, 4611 AK Bergen op Zoom
CBS Typering: Cafe-Restaurant Hotel "De Schelde"
Bouwjaar: 1930
Architect: F.C. Rampart
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 517114
Geplaatst d.d.:
Kadastrale aanduiding: Bergen op Zoom, Sectie H, Nr. 2942

Het vroegere CAFE-RESTAURANT MET BOVENWONINGEN, later HOTEL "DE SCHELDE" werd in 1930 gebouwd in opdracht van bierbrouwerij d'Oranjeboom naar ontwerp van architect F.C. Rampart. Het is opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School.
Het merendeel van de ramen is ca. 1980 vereenvoudigd, evenals de deuren. Het is een groot hoekpand en de stijl van de tegenover en achterliggende woningen komt overeen met die van het te beschermen pand.

Omschrijving van het monument:
Het twee- en drielaagse hoekpand heeft een V-vormige plattegrond, die de straathoek volgt. De symmetrisch gespiegelde opzet heeft als middelpunt een brede afgeschuinde hoek met ingangspartij. De daken zijn plat en deels voorzien van verticale schilden met zwarte romaanse dakpannen.
De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen, op de hoeken en zijden deels afgezet met rode gebakken tegels. Horizontale accenten door middel van betonnen vensterdorpels, cordonlijsten, luifels en lateien bieden een tegenwicht tegen de zware baksteen bouwmassa's met ritmische verspringingen.
De begane grond en verdieping vormt een geheel, als was het een basement van de bovenbouw. De brede vensters met driedelig bovenlicht en de vernieuwde deuren in de zijgevels op de begane grond worden onderling verbonden door een omlopende betimmering van horizontaal latwerk bij de bovenlichten. In het midden komt dit tesamen en wijst dan in een hoek van negentig graden de plaats van de vleugeldeuren in een betonnen portiek aan. Hierboven rijst de massieve afgeschuinde risaliet op.
Op de eerste etage hebben de vensters op de hoek van de risaliet een driedeling en een ver uitkragende betonnen luifel. In het midden boven de ingang heeft het tweedelige raam een kleine roedenverdeling, met een vlaggestokhouder.
De tweede etage heeft op de hoek smallere tweedelige ramen en in het midden een hoger ingezet identiek raam met kleine roedenverdeling. Het middengedeelte is het hoogste opgetrokken en wordt bekroond door geometrische decoraties in beton. Het wordt aan beide zijden geflankeerd door een verticaal geplaatste vlaggestok, ook voorzien van geometrische decoraties.
De zijgevels bieden een meer asymmetrisch beeld door het verschil in vormgeving van de hoekoplossingen. De smalle hoge ramen daartussen op de eerste etage zijn dicht bijeen geplaatst onder brede houten lijstgoten.
Boven de ramen is een haast verticaal vlak met pannen geplaatst. Boven het pannengedeelte bevinden zich nog reeksen ramen onder plat dak, mogelijk van na de bouwtijd. Links en rechts hiervan torent de baksteen wand van de hoekoplossingen op. In de delen die ook qua vormgeving aansluiten op de hoekrisaliet, is een klein raam met horizontale sierlatten geplaatst. In de baksteen hoekmassa's, die als afsluiting van de bouwmassa fungeren in de vorm van hoge erkers verder uitspringen, bevinden zich ramen die bij het bovenlicht doorsneden worden door de lijstgoot van de vensterpartij er naast. Deze hoekmassa's hebben ook elk één kant met kalksteen hoekblokken.
Het interieur is geheel vernieuwd.

Waardering:
Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling, met name de stadsuitleg in het interbellum. Het is architectuurhistorisch waardevol als voorbeeld van een regionale variant van de Amsterdamse School. Het gebouw is belangrijk vanwege de ornamentiek en het materiaalgebruik en het is door de markante hoekligging van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad. "De Schelde" heeft een vrijwel gaaf exterieur, waarvan de waarde vermeerderd wordt door de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving, waarbij de architect partij heeft getrokken van de stedenbouwkundige situatie.