Locatie:Faurestraat 41, 4611 DG Bergen op Zoom
CBS Typering: Woning
Bouwjaar: 1933
Architect: Onbekend
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 517122
Geplaatst d.d.: .

Het HERENHUIS werd gebouwd in 1933 in Expressionistische stijl in opdracht van C. Francken. Het hoekpand bevindt zich in het noordelijke singelgebied.

Omschrijving:
Het twee- tot drielaagse pand heeft een rechthoekige plattegrond en een geknikt samengesteld schilddak met zwarte Romaanse dakpannen. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met plint en deuromlijsting van een paars-bruine kleur, daarboven heldergeel.
De hoofdmassa van de voorgevel aan de Faurestraat bestaat uit drie gedeelten met verschillend geaccentueerde daklijnen en vloeiend uitgewerkte hoekoplossingen. Links hiervan aan de Faurestraat wordt de tuin afgeschermd door een baksteen muur en een eenlaagse uitbouw onder plat dak met een bandvenster dat de hoek omgaat. Het tweelaagse linkergedeelte heeft een eigen schilddak, met op de begane grond een vierruits raam en vlak onder de uitkragende gootlijst een zesruits glas-in-loodvenster, onderverdeeld door drie sierbanden die de hoek omgaan.
Aan de andere zijde nog drie glas-in-loodraampjes boven elkaar; de gootlijst eindigt tegen een forse aldaar gemetselde schoorsteen. Het middengedelte is het grootste en het asymmetrische metselwerk met uitkragend siermetselwerk doorbreekt de gootlijsten aan weerskanten. Links een klein tweelichts raam, rechts een geverniste rondboogpaneeldeur in een ondiep portiek. De deur heeft een spitsboogvormig gemetselde omlijsting. Op de etage een reeks van zeven ramen van staand formaat, die zijn voorzien van loodstrippen zoals de overige vensters. In het hoge schilddak is een tweelichts dakkapel onder plat dak geplaatst.
Het rechtergedeelte van de voorgevel springt iets terug. Op de begane grond drie vensters, de hoek omgaand. Hierboven een uitkragend halfrond balkon en ijzeren balustrade. Boven de balkondeur een betonnen sierluifel. Om de hoek een klein raam. Boven de hoekluifel direct het dak, hoger dan het linkerdeel van de voorgevel. De gevel aan de zijde van de Van Overstratenlaan heeft naast het hierboven genoemde balkondeel een rechthoekige erker met uitkragende lijst en terugspringend bovenlicht. Hierboven een schijnbalkon met driedelig raam. Tenslotte een forse borstwering met een driedelig raam onder plat dak als dakkapel. De gevel wordt visueel afgesloten van het aangrenzende buurpand door een hoge asymmetrische schoorsteen met sierblokjes.

Waardering:
Het herenhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de ruintelijke en sociaal-economische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de stijl en het bijzondere materiaalgebruik. Het pand is een essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en stedebouwkundig van nationaal belang is. Het gebouw is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur en in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving.