Locatie:Noordzijde Zoom 73, 4614 AE Bergen op Zoom
CBS Typering: Woning Villa Vluchtheuvel
Bouwjaar: 1930
Architect: Onbekend
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 517133
Geplaatst d.d.: 25-04-2002
Kadastrale aanduiding: Bergen op Zoom, Sectie C, Nr 3950

De VILLA DE VLUCHTHEUVEL werd gebouwd rond 1930 in Expressionistische stijl. Het pand is gelegen in het noordelijk singelgebied.

Omschrijving:
De een- tot tweelaagse villa heeft een samengesteld rieten schilddak en gevels bestaande uit machinale baksteen, deels in relifpatroon, afgewisseld met grote gevelvlakken die met riet zijn bekleed. Daarnaast zijn delen van de gevel afgewerkt met houten planken in sierpatroon, waardoor een afwisselend en levendig gevelbeeld wordt verkregen.
De voorgevel is opgebouwd uit twee delen. Links een iets vooruitspringend topgeveldeel met vierdelig gekoppeld raam met loodstrippen, zoals de overige vensters ook bezitten. Op de etage erboven een driedelig raam, aan de zijden en eronder door houten planken omgeven en van de geschilderde naam voorzien. Boven het venster siermetselwerk in reliŽf. In het schilddak een driehoekig dakvenster. Rechts hiervan een rondboogpaneeldeur met zijramen.
De rieten kap is tot vlak hierboven, als rondbogige luifel, doorgetrokken. De rechterzijgevel bestaat uit twee delen. Links een hoog topgeveldeel met twee smalle ramen op de begane grond, een gekoppeld driedelig raam op de verdieping en een drielichts raampje in de topgevel, die is bekleed met planken in sierpatroon. Vervolgens een terugspringend tweelaags deel met ramen op de begane grond en in de rieten kap, die direct boven het venster van de begane grond aanvangt. Dit deel wordt visueel van de achterste eenlaagse aanbouw afgesloten door een baksteen schoorsteen. Deze aanbouw bezit een paneeldeur en vier kleine tweelichtsramen vlak onder de kap. De linkerzijgevel is verdeeld in twee delen. In het deel dat aansluit bij de voorgevel een klein raam, waarboven het rietgedekte deel begint. Hiernaast een topgeveldeel.
Op de begane grond een klein raam, daarboven een breed houten balkon op Expressionistische consoles. Boven de twee balkondeuren is de gevel afgewerkt met houten planken in sierpatroon. Onder het wolfdakje van de topgevel is een uitspringend ladderraampje geplaatst, rustend op een houten console. De achtergevel heeft rechts openslaande deuren onder schilddakje en links boven een dakkapel met rondboograam en een rond gebogen kap met schoorsteen.

Waardering:
De villa is van algemeen belang. het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. Het pand is van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl de detaillering als regionale variant van de Amsterdamse School. Het gebouw is belangrijk vanwege het bijzondere materiaalgebruik en ornamentiek. Het pand is een essentieel onderdeel van een groter geheel dat architectonisch en stedebouwkundig van nationaal belang is. De villa is van belang vanwege de gaafheid van het exterieur en in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de stedelijke omgeving.