Locatie:Liesboslaan 293, 4838 EV Breda
CBS Typering: Kerk, Pastoor van Arskerk
Bouwjaar: 1930
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 519018
Geplaatst d.d.: 21-10-2003
Kadastrale aanduiding: Princenhage, Sectie M, Nr 1491

Omschrijving:

Inleiding:
R.K. KERK "Pastoor van Ars" uit 1929 in Expressionistische stijl, ontwerp van architect J. Hurks (Roosendaal).
De kerk ligt aan de zuidkant van de boswachterij Liesbos gescheiden door de N 58, de weg van Roosendaal naar Breda. De kerk is niet georiŽnteerd. Het koor ligt op het zuiden. De hoofdingang aan de noordkant van de kerk ligt aan de straat.

Omschrijving:
Driebeukige kerk op een kruisvormige plattegrond met schip van drie traveeŽn, vijfzijdige absis. Uitgebouwde sacristie tussen koor en linker transept en vierkante klokkentoren links naast de hoofdingang. De kerk heeft een zadeldak met een vierkant angelustorentje boven het koor, de sacristie een schilddak, de absis en beide torens tentdaken. De daken zijn belegd met geglazuurde verbeterde Hollandse pannen en op beide torendaken leipannen. In voorgevel en beide transeptarmen vijfdelige verticale glas-in-lood vensters met geometrische verdeling. In de absis vijf spitsboogvensters. De klokkentoren heeft in de top een uurwerk met aan drie zijden een wijzerplaat en aan vier zijden over een groot deel van de hoogte een smalle verticale lichtspleet waarin eveneens glas-in-lood. De kerk is zowel binnen als buiten opgetrokken uit een lichte handgevormde baksteen, appelbloesemkleurig, gemetseld in kettingverband op een basement van een paarsrode steen. Deze laatste steen is ook voor de toren gebruikt. Onder de dakrand siermetselwerk. Muren absis met steunberen. In al de vensters natuurstenen lekdorpels van hardsteen. Het metselwerk wordt boven de verschillende ingangspartijen afgewisseld door betonnen luifels. Ook de galmgaten in de toren zijn van beton. Naast de hoofdingang een beeld van de patroonheilige van de kerk in Franse kalksteen.

Interieur:
Het interieur heeft paraboolvormige gewelven en bogen waarin bovendien ook gele baksteen en groen geglazuurde steen is verwerkt, met name in de bogen en horizontale banden. De absis is aan de binnenkant halfrond. In de kapitelen van de viering beeldhouwwerk, voorstellende de vier evangelisten.

Waardering:
De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarden: het is van belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme; het is van belang als bijzondere uitdrukking van de typologische ontwikkeling van een centraliserend kerktype in het interbellum. Het object heeft architectuurhistorische waarden: het is als regionale variant van de Expressionistische vormentaal van belang voor de geschiedenis van de architectuur; het is van belang voor het oeuvre van de Brabantse architect J. Hurks, die de Expressionistische vormentaal veelvuldig en op verfijnde wijze gebruikte.