Locatie:Liesstraat 6, 4838 GT Breda
CBS Typering: Pastoor van Arsschool
Bouwjaar: 1930
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: .
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: .
Kadastrale aanduiding: ., Sectie ., Nr .

omschrijving:
Over Liesstraat 6, de jongensschool, kan ik nog het volgende vertellen.
Deze door Jac Hurks ontworpen school is aanbesteed op 24 oktober 1929.
De bouw is voor 28.500,00 gulden gegund aan Gebroeders Roovers te Made.
De bouw was gereed op 9 mei 1930. In 1956 heeft Jac Hurks een ontwerp gemaakt voor de aanbouw van een leslokaal, een garderobe en een berging.
Tevens is er toen een oliestookverwarming aangelegd en is het Pastoor van Arsbeeld geplaatst, gemaakt door J. van Poppel te Breda.
Deze uitbreiding is uitgevoerd door de Gebroeders Schuijbroek uit Prinsenbeek voor de somma van 54.000,00 gulden.
Ingezegend door pastoor Hoevenaars op 19 januari 1957.
In het verleden zijn er geen bruikbare foto's gemaakt, zodat ik een eigen gemaakte foto van de school bijvoeg.
(met dank aan Piet Weterings die de tekst heeft aangeleverd.)