Locatie:Herelsestraat 163, 4726 AD Heerle
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1890
Architect: architect?
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 517288
Geplaatst d.d.: 12-10-2001
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie K, Nr 1568

Beschrijving

Inleiding.

WOONHUIS, halfvrijstaand aan de doorgaande weg in Heerle. Het huis is gebouwd omstreeks 1890 en heeft kenmerken van Eclecticisme.

Omschrijving.

Eťnlaags bakstenen huis op een rechthoekige plattegrond onder zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak is gedekt met kruispannen. De voorgevel is symmetrisch opgezet en vijf traveeŽn breed, ze heeft gestucte decoraties en een plint. In het midden bevindt zich een vernieuwde deur, aan weerszijden daarvan T-schuiframen. Ramen en deur zijn in classicistische omlijstingen gevat die bestaan uit Ionische pilasters en geprofileerde lateien. Onder de ramen natuurstenen dorpels op decoratieve consoles, deel uitmakend van een doorlopende cordonlijst. Onder de gootlijst een kroonlijst, onderverdeeld door consoles met in het midden steeds een cirkelvormig gepleisterd element met dekoratieve knoppen (een enkele console en enkele knoppen ontbreken). In de top van de rechterzijgevel is een rechthoekig raam aangebracht, links sluit de zijgevel aan bij lagere bebouwing van recente datum. Een uitspringend deel van de linkerzijgevel heeft een halfvenster. In de top, boven de aangrenzende bebouwing uitstekend twee ramen. De topgevels zijn afgewerkt met een gepleisterde band. In de achtergevel bevindt zich een vernieuwd en vergroot raam. In het dakvlak is aan de achterkant een dakkapel aangebracht. In het muurwerk enkele lange steekankers. Voor het huis ligt een smalle tuin, van de straat gescheiden door een smeedijzeren hek van smalle spijlen met pijlpunten tussen bredere gecanneleerde kolommen, bekroond door een granaatappel.

Waardering.

Het woonhuis met hek en tuin is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens materiaalgebruik en ornamentiek en vertegenwoordigt de wijze waarop Eclectische stijlvormen geleidelijk aan vanuit de stad op het platteland doordringen.
  • TERUG