Locatie:Herelsestraat 173, 4726 SR Heerle
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: 1905
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie P, Nr. 1256

Omschrijving van het monument

Algemeen:

Ten westen van de dorpskern Wouw bevindt zich het dorp Heerle dat in hoofdzaak een agrarische geschiedenis heeft. Vanuit de dorpskern van Heerle loopt naar het noorden de Herelsestraat die na het gehucht "Hazelaar" een landelijk karakter heeft. Tussen de dorpskern Heerle en het gehucht Hazelaar kent de Herelsestraat een dorpskarakter met aan beide zijden verspreid gelegen bebouwing in de vorm van woonhuizen, boerderijen en landarbeidershuizen (MIP Wouw).

Het complex van een vrijstaande boerderij met de achterliggende schuur met middenlangsdeel aan de Herelsestraat 173 te Heerle is in het begin van de 20ste eeuw (ca 1905) gebouwd met rode baksteen in kruisverband. Beiden staan op een rechthoekig grondvlak en de nok van beide gebouwen loopt evenwijdig aan de straat. De boerderij wordt van de openbare weg gescheiden door een tuin met een haagje. Het erf van het complex is bestraat.

Het pand heeft een begane grond en ter plaatse van het woongedeelte twee- en ter plaatse van het stalgedeelte ťťn zolderverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De nok loopt evenwijdig aan de straat en heeft ter plaatse van de brandmuur een schoorsteen. De nok wordt aan de linkerzijde beŽindigd met een decoratieve windvaan en aan de rechterzijde met een schoorsteen. In het dakschild aan de voorzijde bevinden zich twee recent geplaatste dakramen.

De achterliggende schuur heeft een zadeldak met wolfeinden en is gedekt met riet. De wolfeinden zijn voorzien van golfplaten. Het achterliggende dak is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

BOERDERIJ:

Voorgevel:

De voorgevel heeft een gepleisterde plint en ter plaatse van de onder- en bovendorpel van de vensters een gepleisterde speklaag. De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde architraaf en een eenvoudige geprofileerde bakgoot.

Het woongedeelte van de boerderij is vijf gevelassen breed, symmetrisch gebouwd en heeft links en rechts van de toegang twee vensters. Alle vensteropeningen hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een segmentboog met aanzetstenen en een sluitsteen. Het boogveld is gevuld met siertegels. In alle bovenlichten bevindt zich glas-in-lood. In de vier vensteropeningen bevindt zich een recent gewijzigd onderraam. De vensters kunnen worden geblindeerd met houten luiken. De toegang wordt gevormd door een deur met een bovenlicht dat wordt afgesloten met een rondboog. In het boogveld bevindt zich siermetselwerk. In de top van dit geveldeel is een rond venster geplaatst.

In het stalgedeelte bevinden zich drie toegangen van verschillende hoogte met opgeklampte deuren en vier betonnen stalramen met een roedenverdeling. De gevelopeningen worden afgesloten met een segmentboog.

De gehele gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde fries en een geprofileerde bakgoot. Deze gevellijst is ter plaatse van de zijgevels gekornist.

Linker zijgevel

De linkerzijgevel heeft op de begane grond in het midden een hoge toegang met dubbele opgeklampte deuren. Aan beide zijden bevindt zich een stalraam met een waaiervormige roedenverdeling. Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich onder een segmentboog een toegang met een opgeklampte deur en in de top van de gevel drie stalramen met een waaiervormige roedenverdeling.. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel

Over de rechterzijgevel wordt het gepleisterde plint van de voorgevel doorgezet. De gevel is ter hoogte van de begane grond blind. Ter hoogte van de 1ste verdieping bevinden zich twee vensters en ter hoogte van de 2de verdieping bevindt zich ťťn venster, alle drie met een keramische lekdorpel en een gepleisterde latei. Het linker venster ter hoogte van de 1ste verdieping heeft een geprofileerd kalf en het rechter heeft een schuifvenster. Het venster ter hoogte van de 2de verdieping heeft een schuifvenster.

Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

SCHUUR

De schuur kon slechts voor een gedeelte worden waargenomen vanaf de openbare weg en dat deel wordt beschreven.

De schuur bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping (althans over het zichtbare deel) en is gebouwd van rode baksteen in kruisverband.

Voorgevel (evenwijdig aan de straat)

De voorgevel heeft, afgestemd op de functie in het interieur, gelijkmatige traveeŽn bestaande uit een halfrond ijzeren stalraam met een roedenverdeling en een segmentboogvormige houten opgeklampte toegangsdeur. De stalramen zijn afgezet met een halfsteens rollaag en de toegangen met een gele steense segmentboog.

Rechter zijgevel

In de rechter zijgevel bevinden zich op de begane grond van links naar rechts een segmentboogvormige toegang, een hoge toegang met dubbele deuren en een segmentboogvormige toegang met dubbele opgeklampte deuren. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Linker zijgevel

In de linker zijgevel bevinden zich van links naar rechts een toegang onder een segmentboog met dubbele opgeklampte deuren, een rechthoekige toegang met opgeklampte deur, een hoge rechthoekige toegang met een roldeur en een toegang onder een segmentboog met een opgeklampte deur. Voorts bevinden zich over de gevel een rond ijzeren venster met een roedenverdeling, en in de top van de gevel twee ijzeren stalramen met een waaiervormige roedenverdeling. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG