Locatie:Herelsestraat 185, 4726 SR Heerle
CBS Typering: Vlaase schuur
Bouwjaar: 19e eeuw
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie P, Nr. 1199

Omschrijving van het monument

Algemeen

Ten westen van de dorpskern Wouw bevindt zich het dorp Heerle dat in hoofdzaak een agrarische geschiedenis heeft. Vanuit de dorpskern van Heerle loopt naar het noorden de Herelsestraat die na het gehucht "Hazelaar" een landelijk karakter heeft. Tussen de dorpskern Heerle en het gehucht Hazelaar kent de Herelsestraat een dorpskarakter met aan beide zijden verspreid gelegen bebouwing in de vorm van woonhuizen, boerderijen en landarbeidershuizen (MIP Wouw).

De Vlaamse schuur aan de Herelsestraat 185 is in oorsprong gebouwd in de 19de eeuw maar heeft mogelijk een nog oudere kern. Uit de opname ter plaatse is gebleken dat de schuur recent is gerestaureerd. Vermeldenswaard is dat de eigenaar in 1963, de heer A. van Oers, een vergunning heeft gekregen om een deel van de schuur te herstellen dat ingestort was.

De schuur is thans voor een deel gebouwd van rode baksteen in kruisverband met een donker gevoegd plint en deels met gepotdekselde houten delen. Deze bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping op een rechthoekige plattegrond.

De schuur wordt met de rechter zijgevel door een grindstrook en een beukenhaag van de straat gescheiden.

De schuur heeft een zadeldak met wolfeinden en is gedekt met riet. Het achterliggende dak is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. De nok loopt evenwijdig met de straat.

Voorgevel

Uit een bouwtekening Van Dun Advies te Ulicoten van 25 september 2002 is af te leiden dat de gevel zou moeten worden gerestaureerd met openslaande deuren aan de rechterzijde en een raam daarover. Dit is niet aangetroffen bij de opname. Hierna wordt beschreven zoals de toestand thans is.

De voorgevel is geheel gebouwd met baksteen en heeft op de begane grond twee halfronde houten stalramen die zijn afgezet met een halfsteens rollaag en een gemetselde lekdorpel, een segmentboogvormige toegang met opgeklampte deur en een rechthoekige toegang met dubbele houten deuren met een anderhalf steen rollaag.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee halfronde houten stalramen die zijn afgezet met een halfsteens rollaag en een gemetselde lekdorpel. De gevel wordt afgesloten met vlechtingen.

Linker zijgevel

De linker zijgevel is aan de zijde van de voorgevel gebouwd met baksteen en ter hoogte van het vroegere stalgedeelte met houten gepotdekselde delen op een gemetselde plint. Aan de zijde van de voorgevel bevinden zich twee houten stalramen.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel is vanaf de straat niet zichtbaar.

Uit een bouwtekening van Dun Advies te Ulicoten van 25 september 2002 is af te leiden dat de daklijn in het midden lager is. In deze gevel zouden twee toegangen en vier stalramen moeten zijn aangebracht. Of dit werkelijke gerealiseerd is is niet nagegaan.

Achtergevel

De achtergevel is gebouwd van houten gepotdekselde delen op een gemetselde plint en heeft aan de linker zijde een schuifdeur en in het midden van de gevel een venster met drie stijlen. Aan de linkerzijde van de gevel is een gemetseld penant van de rechterzijgevel zichtbaar.

  • TERUG