Locatie:Waterstraat 10, 4726 SX Heerle
CBS Typering: Boerderij met travalje
Bouwjaar: begin 20e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie P, Nr 414

Omschrijving van het monument

Algemeen:
Ten westen van de dorpskern Wouw bevindt zich het dorp Heerle dat in hoofdzaak een agrarische geschiedenis heeft. Vanuit de dorpskern van Heerle loopt naar het noorden de Herelsestraat die na het gehucht "Hazelaar" een landelijk karakter heeft. Tussen de dorpskern Heerle en het gehucht Hazelaar kent de Herelsestraat een dorpskarakter met aan beide zijden verspreid gelegen bebouwing in de vorm van woonhuizen, boerderijen en landarbeidershuizen (MIP Wouw).

De vrijstaande boerderij aan de Waterstraat 10 te Heerle ligt op de kruising van de Herelsestraat en de Waterstraat en is in het begin van de 20ste eeuw gebouwd met rode baksteen, de voorgevel is gepleisterd. De linker zijgevel is gebouwd in staand verband, de rechterzijgevel in halfsteens verband. De boerderij staat op een rechthoekig grondvlak en heeft aan de achterzijde een eenlaagse aanbouw. De boerderij heeft een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde tuile-de-Nordpannen. Volgens archiefgegevens zijn in 1962 twee gevels gewijzigd, is de woning in 1964 veranderd en is dat in 1974 nogmaals gebeurd. Er zijn hiervan geen tekeningen aangetroffen. Uitgaande van deze gegevens en de opname ter plaatse kan worden geconcludeerd dat de dakkapel in het voor- en achterdakvlak, de zijgevels met vensters en de vensters in de voorgevel ter hoogte van de voormalige stal in de jaren '60 en '70 van de 20ste eeuw zijn gewijzigd. Deze aanpassingen hebben de boerderij verminkt ten opzichte van de oorspronkelijke bouw. De nok loopt evenwijdig aan de straat en wordt aan de linkerzijde afgesloten met een schoorsteen en aan de rechterzijde met de tuit van de rechter tuitgevel. De boerderij wordt van de openbare weg gescheiden door een klinkerpad en een tuin. Op het pad staat een ijzeren travalje. Het erf links en achter de boerderij is niet verhard.

Voorgevel: De voorgevel heeft een grijs geschilderde plint en is voorts wit geschilderd. De gevel wordt afgesloten met een eenvoudige bakgoot op klossen. Het woongedeelte van de boerderij bevindt zich aan de linkerzijde van de boerderij en heeft links van de toegang twee vensters met niet authentieke ramen. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel. De toegang wordt gevormd door een niet authentieke deur waarvoor zich een hardstenen stoepje bevindt. Rechts van de toegang bevinden zich drie niet authentieke vensters met een hardstenen lekdorpel. Boven deze vensters is een zonwering geplaatst. Aan de rechterzijde van de voorgevel bevindt zich een getoogde opening met dubbele opgeklampte deuren en geheel rechts in de gevel een klein vierkant venster met een viervlaks roedenverdeling.

Linker zijgevel
De linkerzijgevel heeft op de begane grond twee en ter hoogte van de verdieping een ongedeeld venster. Over de gevel zijn ankers zichtbaar en deze wordt afgesloten met een tuit in de vorm van een schoorsteen.

Rechter zijgevel
Over de rechterzijgevel loopt tussen het maaiveld en de lekdorpels van de vensteropeningen een halfsteens cordonlijst. Ter hoogte van de begane grond bevinden zich twee vensters met een roedenverdeling en er bevindt zich een venster met een roedenverdeling ter hoogte van de zolderverdieping. De gevelopeningen hebben een gemetselde lekdorpel en worden afgesloten met een strekkenlaag. De gevel wordt afgesloten met een tuit.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG