Locatie:Zoomvlietweg 5, 4726 TD Heerle
CBS Typering: Langgevelboerderij
Bouwjaar: vierde kwart 19e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie P, Nr 839

Omschrijving van het monument

Algemeen:
Ten westen van de dorpskern Wouw bevindt zich het dorp Heerle dat in hoofdzaak een agrarische geschiedenis heeft. Vanuit de dorpskern van Heerle loopt naar het noorden de Herelsestraat die na het gehucht "Hazelaar" een landelijk karakter heeft. Tussen de dorpskern Heerle en het gehucht Hazelaar kent de Herelsestraat een dorpskarakter met aan beide zijden verspreid gelegen bebouwing in de vorm van woonhuizen, boerderijen en landarbeidershuizen. Ten zuidwesten ten zuiden van de A58 ligt in het buitengebeid de Zoomvlietweg die eveneens een agrarisch karakter heeft (MIP Wouw).

Ter hoogte van de Zoomvlietweg nummer 5 bevindt zich de vrijstaande, gedeeltelijk onderkelderde langgevelboerderij die in het vierde kwart van de 19de eeuw gebouwd is en die bestaat uit een woonhuis met aangebouwde bredere schuur en aan de linkerzijgevel een aanbouw onder een lessenaarsdak. De boerderij is gebouwd met rode baksteen in kruisverband, de gevels van het woongedeelte en de aanbouw hebben een gepleisterde plint waarin zich diverse muisroosters bevinden. De boerderij bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak. Het rechter dakvlak en het linker dakvlak van het woongedeelte zijn gedekt met gesmoorde muldenpannen, het linkerdakvlak van de schuur is gedeeltelijk gedekt met gesmoorde muldenpannen en grotendeels met rode muldenpannen. De nok staat haaks op de weg, in de nok bevindt zich aan de voorzijde en ter plaatse van de brandmuur een schoorsteen.
In 1961 is een deel van het interieur gewijzigd. In 1963 is een dakkapel in het rechter dakvlak geplaatst en zijn op de zolder van de woning drie slaapkamers ingericht. Rondom het woongedeelte is een klinkerbestrating aangelegd dat overgaat in een tuin met gras en een haag. Langs de haag siert een rij leilinden het aanzien van de boerderij. De ingang naar het erf is aan de rechterzijde bestraat met kinderhoofdjes. Ter plaatse van de stal gaat de bestrating over in een klinkerbestrating. Aan de rechterzijde van de boerderij liggen tegels ingeklemd door een hekwerk dat bestaat uit betonnen paaltjes met ijzeren stangen. Het erf is via een verhard pad bereikbaar.

Woonhuis

Voorgevel:
De voorgevel heeft op maaiveldniveau twee getoogde ramen met een segmentboog die de achterliggende kelder markeren. Het linkerraam heeft een viervlaks roedenverdeling en voor het rechter zijn tralies geplaatst. Hierboven bevindt zich het raam van de opkamer dat de opkamer markeert en recent is vernieuwd. Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich een venster met een niet authentieke raamindeling. Beide vensters hebben een gepleisterde decoratieve omlijsting. Bij het venster ter hoogte van de zolderverdieping is een deel van de strekkenlaag zichtbaar. De gevel wordt afgesloten met een decoratief dakoverstek op klossen. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Linker zijgevel
De linkerzijgevel heeft ter hoogte van het maaiveld een getoogd kelderraam en er bevindt zich een regenwaterput tegen de gevel. Boven het kelderraam bevindt zich een venster. Voorts bevinden zich in deze gevel een toegang met ongedeeld bovenlicht en twee vensters. De ramen in de kozijnen zijn vernieuwd. De gevelopeningen hebben een lekdorpel en worden afgesloten met een strekkenlaag. Ter plaatse van de aanbouw bevindt zich een getoogde gevelopening met deur en gedeeld bovenlicht. De gevel wordt afgesloten met een kunststof mastgoot en over de gevel zijn ankers zichtbaar. De aanbouw heeft een gepleisterde plint. In de muur die haaks op de gevel van het woonhuis staat bevindt zich een ongedeeld venster. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord en het dakvlak met een windveer. In de muur die evenwijdig met de gevel van het woonhuis loopt is een deur geplaatst. In het dakvlak hierboven is een schoorsteen zichtbaar. De achtergevel van de aanbouw is niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel, die vijf gevelassen breed is, bevindt zich in het midden de hoofdtoegang tot het woonhuis. Links en rechts van de toegang bevinden zich twee vensters met ongedeelde schuifvensters. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een strekkenlaag. De vensters kunnen worden geblindeerd met luiken. De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een architraaf, een gepleisterde fries en een geprofileerde bakgoot. Boven deze gevel is in 1963 een dakkapel geplaatst.

Achtergevel
De achtergevel van het woonhuis wordt ingenomen door de brandmuur tussen dit deel van de boerderij en de achterliggende schuur.

Schuur

Voorgevel
De voorgevel van de schuur wordt ingenomen door de brandmuur tussen dit deel van de boerderij en het voorliggende woonhuis.

Linker zijgevel
Een deel van de linker zijgevel van de schuur gaat schuil achter de aanbouw. De zichtbare gevelopeningen zijn segmentboogvormig en hebben een segmentboog. Van rechts naar links zijn de volgende gevelopeningen zichtbaar: twee ijzeren stalramen met een roedenverdeling, een opening met een opgeklampte deur en een drievlaks bovenlicht, een ijzeren stalraam met een roedenverdeling en boven dit stalraam een toegang met opgeklampte deur naar de zolderverdieping, een opening met een opgeklampte deur, een ijzeren stalraam met een roedenverdeling, een opening met een opgeklampte deur en een ijzeren stalraam met een roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel van de schuur zijn alle gevelopeningen segmentboogvormig met een segmentboog. Van links naar rechter zijn de volgende gevelopeningen zichtbaar: vier gevelopeningen met opgeklampte deuren, tussen de 1ste en 2de gevelopening bevinden zich twee ijzeren stalramen met een roedenverdeling, tussen de 2de en 3de gevelopening bevindt zich een ijzeren stalraam met een roedenverdeling en na de 4de gevelopening zijn twee ijzeren stalramen zichtbaar en een opgeklampte deur. De gevel wordt afgesloten met een bakgoot die op de gevel ligt.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG