Locatie:Hellegatsestraat 19, 4727 ST Moerstraten
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: Boerderij: 1890
Schuur: 1950
Architect: Boerderij architect onbekend
Schuur: L. van Dis
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie Q, Nr. 124

Omschrijving van het monument

Algemeen

Moerstraten wordt al vermeld in 1359 en is vanaf 1926 een zelfstandig kerkdorp. Het wordt gekenmerkt door een dorp met overwegend vrijstaande lintbebouwing met in de kern aan de Moerstraatseweg een kerk met pastorie en een school. Net buiten het dorp liggen enkele boerderijen die grenzen aan het buitengebied met niet gebouwde akkers. Het boerderijcomplex aan de Hellegatsestraat 19 onderscheidt zich door de vrije ligging ten opzichte van de straat. Aan de rechterzijde van het complex is een nieuwe loods gebouwd en het erf wordt er ter plaatse van de openbare weg gescheiden door een nieuw hek.

Boerderij

De voormalige langgevelboerderij aan de Hellegatsestraat 19 bestaat uit een woon- en een stalgedeelte en is thans in gebruik als kantoor, ontvangst- en cursusruimte. De schuur is in gebruik als werkruimte en opslag. Het complex wordt van de openbare weg gescheiden door een greppel en een smalle groenstrook. Het achterliggende erf is via een verharde strook bereikbaar. Het erf aan de rechterzijde is bestraat.

Het gedeeltelijke onderkelderde pand staat op een rechthoekig grondvlak dat bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met rode muldenpannen. De nokrichting loopt evenwijdig met de straat en in de nok bevindt zich ter hoogte van de linkerzijgevel en de brandmuur een schoorsteen. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband en hebben een gepleisterde plint. Alle gevelopeningen zijn segmentboogvormig.

Tijdens een verbouwing voor het huidige gebruik als kantoor en ontvangst- en cursusruimte is in het begin van de 21e eeuw in de vensters van het voormalige woongedeelte van het pand in het onderraam isolerend glas geplaatst en in het bovenlicht gefigureerd glas. Achter de toegangsdeuren van de voormalige stal is een kozijnfront geplaatst. De toegangsdeuren zijn gehandhaafd.

Voorgevel

De voorgevel ter hoogte van het woongedeelte is gedecoreerd met gepleisterde speklagen, de segmentbogen hebben een aanzetsteen en een sluitsteen met een diamantkop. Ter hoogte van het woongedeelte bevinden zich aan beide zijden van de toegang twee vensters. Ten tijde van de opname waren deze voorzien van kunststof rolluiken. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel. De toegang wordt gevormd door een deur met een ongedeeld bovenlicht.

Ter hoogte van de stal bevinden zich een toegang met dubbele houten deuren en twee toegangen met een houten deur met aan weerzijde een betonnen stalraam met een zesruits roedenverdeling. Het boogveld is gepleisterd. In het midden van het stalgedeelte geeft een deur toegang tot de zolderverdieping.

De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde architraaf, diamantkoppen in het fries en een geprofileerde bakgoot.

Linker zijgevel (van het woongedeelte)

In de linker zijgevel bevinden zich op de begane grond twee vensters dien voorzien zijn van een kunststof rolluik. Deze vensters hebben een hardstenen lekdorpel. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich twee vensters met een keramische lekdorpel en een niet authentiek kozijn met raam. De gevel wordt afgesloten met een kantpan en een tuit in de vorm van de schoorsteen.

Rechter zijgevel (van de stal)

De rechter zijgevel is symmetrisch gebouwd. In het midden bevindt zich op de begane grond grote segmentboogvormige toegang met dubbele houten opgeklampte deuren. Links en rechts van deze toegang bevindt zich een betonnen stalraam en een toegang met een houten opgeklampte deur.

In het midden geeft een toegang met een houten opgeklampte deur toegang tot de zolder.

In de top van de gevel bevindt zich een halfrond ijzeren stalraam.

De gevel wordt afgesloten met een kantpan en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel

In de achtergevel ter hoogte van het woongedeelte bevinden zich van links naar rechts twee vensters, een toegang met ongedeeld bovenlicht en een venster. Het onderraam van de vensters zijn evenals die in de voorgevel voorzien van isolerend glas. Ter hoogte van de stal bevinden zich twee dichtgezette toegangen, een toegang met een deur en twee betonnen stalramen. De gevelopeningen zijn segmentboogvormig.

Landbouwschuur

De vrijstaande schuur is gebouwd in 1955 in opdracht van de heer A.C. Dekkers naar een ontwerp van L. van Dis te Fijnaart en bestaat uit een begane grond. Ter plaatse van de paarden- en de koestal is het volgens het ontwerp mogelijk hooi en/of stro op te tassen.

Uit de opname is gebleken dat het exterieur van de schuur op dit moment in authentieke staat verkeerd.

De schuur heeft een aan de voorzijde geknikt zadeldak dat gedekt is met rode tuile-du-Nordpannen. In het dakvlak is in gesmoorde pannen het jaartal 1955 zichtbaar. In de nok is een zinken ventilatieopening geplaatst.

In de voorgevel (evenwijdig aan de Hellegatsestraat) bevinden zich zes toegangen en zeven betonnen stalramen met een zesruits roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot.

In de linker zijgevel bevinden zich een ellipsboogvormige hoge toegang met dubbele houten opgeklampte deuren, twee toegangen met een houten opgeklampte deur en twee betonnen stalramen met een zesruits roedenverdeling. Aan de rechterzijde onder het uitgebouwde dak bevindt zich een rechthoekige toegang met dubbele houten opgeklampte deuren. In de top bevindt zich een rond venster met een vierruits roedenverdeling.

In de rechter zijgevel bevinden zich een hoge toegang met dubbele houten opgeklampte deuren (waar achter een kozijnfront is geplaatst) met links en rechts een toegang met een houten opgeklampte deur en twee betonnen stalramen met een zesruits roedenverdeling. De gevelopeningen zijn segmentboogvormig. In het midden bevindt zich de toegang tot de zolderverdieping. Deze wordt gevormd door een rondboogvormige gevelopening met een houten opgeklampte deur en een bovenlicht met een waaiervormige roedenverdeling. In de top bevindt zich een halfrond stalen stalraam met een roedenverdeling.

In de achtergevel bevinden zich vijf betonnen stalramen en een grote roldeur. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot.

  • TERUG