Locatie:Steenbergsestraat 6, 4724 TA Moerstraten
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: 1915
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie Q, Nr 149

Omschrijving van het monument

Algemeen
Moerstraten wordt al vermeld in 1359 en is vanaf 1926 een zelfstandig kerkdorp. Het wordt gekenmerkt door een dorp met overwegend vrijstaande lintbebouwing met in de kern aan de Moerstraatseweg een kerk met pastorie en een school. Net buiten het dorp liggen enkele boerderijen van het Westbrabantse type waaronder Steenbergsestraat 6. Het Westbrabantse type onderscheidt zich van andere boerderijcomplexen door de vrije, enigszins verhoogde, ligging ten opzichte van de straat en qua bebouwing door een vrijstaande woning met een tussenlid naar achter gelegen schuren. Het boerderijcomplex aan de Steenbergsestraat 6 ligt enigszins verhoogd ten opzichte van de straat en wordt door een tuin met een haag van de straat gescheiden. De oprijlaan en het erf zijn verhard. Het boerderijcomplex is gebouwd in het eerste kwart van de 20e eeuw (ca 1915) en bestaat uit en woonhuis met een schuur (1) die door een tussenlid met elkaar verbonden zijn en een achter het complex liggende karschop. De nokrichtingen van het woonhuis en het tussenlid lopen evenwijdig aan de straat, de nokrichting van de hoge schuur staat haaks op de straat. De achterliggende karschop is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. De toegang tot het erf vanaf de openbare weg wordt gevormd door een hek met twee kolommen. Het complex wordt van de openbare weg gescheiden door een greppel en een tuin met gras. Aan de rechterzijde van het complex bevinden zich bossages en aan de linkerzijde een rij bomen Aan de rechterzijde naast de toegang tot het complex bevindt zich in een met kalkzandsteen gebouwde wegkapel onder een houten zadeldakje een Mariabeeld. In de top onder het dakoverstek is het volgende opschrift zichtbaar:

IN DANKBARE LIEFDE TOEGEWIJD AAN
O.L.VROUWE VOOR ONS ALLER BEHOUD
30 okt. 1944

Woonhuis
Het gedeeltelijke onderkelderde woonhuis staat op een rechthoekig grondvlak en omvat een begane grond en een zolderverdieping onder een mansardedak dat gedekt is/wordt met gesmoorde geglazuurde tuile-du-Nordpannen en waarvan de kaprichting evenwijdig aan de straat loopt. Aan beide zijden van de nok bevindt zich een schoorsteen. De gevels zijn gebouwd met rode baksteen in kruisverband en hebben een gepleisterde plint. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een rode segmentboog. De segmentboog is afgezet met een gele bakstenenstrek die ter plaatse van de voorgevel overgaat in een speklaag. De boogvelden zijn gepleisterd.

Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch gebouwd en is vijf traveen breed Links en rechts van de toegang bevinden zich T-schuifvensters. De toegang wordt gevormd door een deur met een ongedeeld bovenlicht. De vensters zijn voorzien van rolluiken. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot. In het dakvlak boven de entree bevindt zich een dakkapel met twee draaiende ramen.

Linker zijgevel
De linker zijgevel wordt gedeeltelijk ingenomen door het tussenlid en heeft aan de voor- en achterzijde een T-venster. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel heeft ter hoogte van de begane grond aan beide zijden een half raam met een wisseldorpel en ongedeelde ramen. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee T-vensters. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Tussenlid
Het tussenlid staat op een rechthoekige plattegrond, is gebouwd met rode baksteen in kruisverband en heeft een gepleisterde plint. Het bestaat uit een begane grond en een zolder onder een schilddak dat gedekt is/wordt met gesmoorde geglazuurde tuile-du-Nordpannen. De nok loopt evenwijdig me de straat. In het dakvlak boven de voorgevel is een Velux-dakraam geplaatst. De voorgevel heeft in het midden een toegang met een opgeklampte deur en een ongedeeld bovenlicht. Links van de toegang bevinden zich twee stalramen met een negenruits roedenverdeling. Rechts van de toegang bevindt zich een venster met vernieuwde ramen. De gevelopeningen worden afgesloten met een segmentboog waaronder het boogveld gepleisterd is. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot.

Schuur
De schuur is met een muur, die is afgedekt met een rollaag en waarin zich een opgeklampte deur bevindt, met het tussen lid verbonden. Alle gevelopeningen zijn segmentboogvormig en hebben een segmentboog. De schuur bestaat uit een begane grond, een zolderverdieping en een zolder onder een zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat. Het linker dakvlak is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en het rechter dakvlak met eternietleien. De nok wordt aan beide afgesloten met een tuit. In de voorgevel bevinden zich twee segmentboogvormige toegangen met houten opgeklampte deuren. De middelste toegang is hoger dan de rechter en heeft in het boogveld een daglicht opening die ten tijde van de opname gerestaureerd wordt. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich twee halfronde ijzeren stalramen. In de top van gevel bevindt zich een rond ijzeren venster met een roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een gepleisterde band en over de gevel zijn ankers zichtbaar. In de linker zijgevel bevinden zich zes ijzeren stalramen met een roedenverdeling en twee toegangen met een opgeklampte houten deur en een toegang met dubbele opgeklampte houten deuren. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot en over de gevel zijn ankers zichtbaar. De rechter zijgevel bevindt zich op de binnenzijde van het erf en is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG