Locatie:Dorpsstraat 50, 4709 AD Nispen
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1910
Architect: ?
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 30 juni 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie F, Nr. 3369

Omschrijving van het monument

Algemeen

Het ten zuiden van Roosendaal gelegen dorp Nispen grenst aan het Belgische Essen. Nispen heeft een oude geschiedenis als kerkdorp. Reeds in de twaalfde eeuw zou hier een kerk hebben gestaan. De door J. Cuijpers in 1931 gebouwde kerk siert nu het Kerkplein. Het dorp is in oorsprong driehoekig van vorm met langs de randen De Lind, de Dorpsstraat en de Bergsebaan. De Lind heeft aan de zuidzijde een dorps- en aan de noordzijde een agrarisch karakter. In de Dorpsstraat bevinden zich in hoofdzaak vrijstaande woningen en bedrijfjes die rond de eeuwwisseling 1900/2000 zijn gebouwd, een molen met woonhuis en bijgebouwen, een boerderij en een school met klooster, gebouwd in 1926 door het architectenbureau Sturm te Roosendaal. De Bergsebaan heeft door de vele ingrepen en nieuwbouw haar dorpse karakter verloren.

In 1850 heeft Johannes van de Wijgert op een onbebouwd perceel een woonhuis laten bouwen, dat in 1855 verkocht is aan Johannes Ludovicus Aerden die vele jaren molenaar was in Nispen en vanuit het woonhuis Dorpsstraat 50 de molen bediende. Nadat zijn jongste zoon in 1896 de molen overnam heeft deze bij de molen in 1908 een woonhuis bij de molen laten bouwen. Het pand Dorpsstraat 50 is in 1909 verkocht aan Gerardus van den Boom, postbode in Nispen. In 1910 werd het pand grotendeels gesloopt en herbouwt in de huidige verschijningsvorm. In 1944 is het pand licht beschadigd door oorlogsgeweld. In 1973 is het pand in bezit gekomen van Jan en Maai Roks-Kools die het renoveerden (Heemkundekring Nispen, Jaarboek 1994,deel II, blz 27).

Het vrijstaande woonhuis aan de Dorpsstraat 50 is in het begin van de 20e eeuw gebouwd. Het wordt aan de linkerzijde van het naastliggende pand gescheiden door een smalle steeg die met een muurtje is afgesloten en aan de rechterzijde door een open terrein. De voorgevel grenst direct aan de stoep. Naast het woonhuis is een parkeerplaats aangelegd.

Het pand heeft gepleisterde gevels. De voorgevel heeft een blokverband en een gepleisterde plint. Het pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met rode verbeterde Hollandse pannen en waarvan de nog evenwijdig aan de straat loopt. Aan beide zijden van de nok bevindt zich een schoorsteen. Aan de achterzijde is een éénlaagse aanbouw gebouwd onder een zadeldak dat gedekt is met rode verbeterde Hollandse pannen en waarvan de nok haaks op de straat staat.

De aan de rechterzijde vrijstaande garage is gebouwd in 1976 wordt met een tuinmuur met ijzeren hek met het woonhuis verbonden. De garage en tuinmuur zijn niet beschermenswaardig.

Voorgevel

De voorgevel is symmetrisch gebouwd en heeft links en rechts van de toegang twee vensters. De segmentboogvormige gevelopeningen hebben een gepleisterde geprofileerde omlijsting met een kuif en een hardstenen lekdorpel. De toegang wordt gevormd door een paneeldeur en een ongedeeld bovenlicht. De vensters hebben een gedeeld venster, een geprofileerd kalf en een ongedeeld bovenlicht en zijn voorzien van houten rolluiken.

De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met geprofileerde consoles, een architraaf, een gepleisterde fries en een geprofileerde bakgoot. Deze gevellijst is ter plaatse van de zijgevels gekornist.

Linker zijgevel

De linkerzijgevel heeft ter hoogte van de zolderverdieping twee vensters. De vensters hebben een gemetselde lekdorpel. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel

De rechterzijgevel heeft ter hoogte van de zolderverdieping twee vensters met recent vernieuwde kozijnen en ramen. De vensters hebben een gemetselde lekdorpel.

De gevel wordt afgesloten met kantpannen en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG