Dorpsstraat 71

Typering

Een eenlaags schoolgebouw onder schilddak, later gedekt met eternite-leien. De voorgevel, een lijstgevel is ver terugliggend t.o.v. de rooilijn gebouwd, de speelplaats ervoor wordt afgeschermd door een ijzeren hek. Nabij de linker erfgrens was een overdekt gedeelte op de speelplaats.

Historische omschrijving

Het schoolgedeelte van het complex werd in 1926 gebouwd als St. Antoniusschool naar ontwerp van architect Franc.B. Sturm.

Het diende als lagere school voor meisjes (drie klassen), naaischool en bewaarschool. In 1956 en 1971 werd de school verbouwd en uitgebreid, onder meer met een gymnastieklokaal. Sinds 1971 is de school bestemd voor onderwijs zowel aan jongens als aan meisjes en is ze herdoopt als dorpsschool "De Linde".

Doordat er in 1971 tegen de gehele voorgevel een lagere bouwmassa onder plat dak is aangebouwd, heeft het schoolgebouw zijn oorspronkelijk karakter en aanzicht geheel verloren.

Het afsluitende hekwerk aan weerszijden van het voormalig kloostergedeelte is nog gaaf gebleven.

Omschrijving exterieur

Het pand is opgetrokken uit bruine machinaal gevormde baksteen, het nog zichtbare deel van de vensters heeft een latei van gewassen grindbeton. Onder de wit geschilderde gootlijst op klosjes een gemetseld sierfries. In het dakvlak dakkapellen afgedekt met een zadeldak en met twee vierruitvensters.

Op het terrein van de speelplaats staat een monumentale lindeboom.

Hekwerken sluiten het voormalig voorterrein van de school aan de straatzijde af. Aan de linkerzijde van het kloostergedeelte een hek van vijf traveeën met een dubbele poort, aan de rechterzijde vier traveeën met een dubbele poort.

De hekwerken staan op een gemetseld muurtje afgedekt met een rollaag.

De poorten van siersmeedwerk zijn afgehangen aan gemetselde penanten. De dubbele poorten zijn symmetrisch bol rond met afwisselend lage spijlen die eindigen in cirkelelementen en hoge spijlen die eindigen in speerpunten, bij de rond gevormde bovenranden van de poorten zijn eveneens cirkelvormen verwerkt.

De staanders in het hekwerk zijn samengesteld uit in elkaar geplaatste spijlen die aan de bovenzijde met ronde vormen zijn beëindigd. Het hekwerk bestaat uit afwisselend lange en korte spijlen, de korte spijlen met rondvormige beëindigingen en de lange spijlen met pijlvormige beëindigingen.

Het ijzeren hek is donkergroen geschilderd.

Redengevende omschrijving

De school uit 1926 is van sociaal-historisch belang voor Nispen en tesamen met het voormalige klooster een origineel voorbeeld van een door religieuzen bediende school.

  • TERUG