Locatie:Heijbeeksestraat 30, 4709 PD Nispen
CBS Typering: Mariakapel
Bouwjaar: 1945
Architect: Jos Cuypers
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 25 oktober 1994
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie F, Nr. 2217

Typering

Een zeshoekige centraalbouw met spits dak, gelegen dicht bij de bebouwde kom van Nispen. De Mariakapel staat met de ingang gericht op de hoek van de Heybeeksestraat en de Broekakkerstraat.

Historische omschrijving

De kapel is in 1945 ter herinnering aan de bevrijding gebouwd door de bewoners van het door oorlogsgeweld zwaar getroffen dorp Nispen.

De kapel werd toegewijd aan Maria, Koningin van de vrede.

Het ontwerp voor de kapel is genaakt door architekt Jos Cuypers te Roermond.

Omschrijving exterieur

De gevels zijn opgetrokken van handvorm baksteen. De lage plint is afgewerkt met een schuine rollaag, eveneens een rollaag onder de dakaanzet. Het iets ingezwenkte spitse dak kraagt over en is gedekt met leien in Maasdekking.

Op de dakspits een zinken kroon. De toegangsdeuren zijn spitsbogige vleugeldeuren van gevernist hout, voorzien van eenvoudig sierbeslag.

Rechts van de deur een polychroom reliŽf van terracotta, een voorstelling van St. Michaël met een schild waarop het opschrift: "Quis ut deus", met een vlammend zwaard bedwingt hij een zwarte duivel.

Boven de deur is in hardstenen platen met gele letters de naam van de kapel aangegeven: "Koningin van de Vrede".

In de gevelvlakken aan weerszijden van de deur zijn drie smalle rechthoekige vensters aangebracht waarin okerkleurige en rode glas-in-loodbeglazing.

Aan beide zijden van de kapel is een laag bakstenen muurtje gemetseld, dat afgedekt is met een ezelsrug, het muurtje loopt trapsgewijs af.

De overige gevelvlakken van de kapel zijn blind.

Rondom de kapel is een eenvoudige beplanting aangelegd. Aan de achterzijde van de kapel staan enkele berkenbomen, rechts van de ingang een monumentale treuriep, een geënte boom.

Het toegangspad naar de kapel is aan de straat afgesloten door een smeedijzeren hekje tussen bakstenen staanders waarop een granaatappel.

Omschrijving interieur

De muren zijn opgetrokken uit schoon metselwerk. Tegenover de toegangsdeur is op een trede een eenvoudig altaar geplaatst. Achter het altaar in een gemetselde nis een Mariabeeld. Naast het altaar aan weerszijden een ondiepe blinde gemetselde nis.

Redengevende omschrijving

De kapel is beeldbepalend voor zijn direkte omgeving, heeft herinneringswaarde en is eenvoudig maar gaaf van vormgeving.

  • TERUG