Locatie:Zonnelandstraat 4, 4709 RA Nispen
CBS Typering: Langgevelboerderij
Bouwjaar: 1943
Architect: F.B. Sturm
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 30-06-2009
Kadastrale aanduiding: Nispen, Sectie R, Nr 415

Algemeen
Het ten zuiden van Roosendaal gelegen dorp Nispen grenst aan het Belgische Essen. Nispen heeft een oude geschiedenis als kerkdorp. Al in de twaalfde eeuw zou hier een kerk hebben gestaan. De door J. Cuijpers in 1931 gebouwde kerk siert nu het Kerkplein. Het dorp is in oorsprong driehoekig van vorm met langs de randen De Lind, de Dorpsstraat en de Bergsebaan. De Lind heeft aan de zuidzijde een dorps- en aan de noordzijde een agrarisch karakter. In de Dorpsstraat bevinden zich in hoofdzaak vrijstaande woningen en bedrijfjes die rond de eeuwwisseling 1900/2000 zijn gebouwd, een molen met woonhuis en bijgebouwen, een boerderij en een school met klooster, gebouwd in 1926 door het architectenbureau F.B. Sturm te Roosendaal. De Bergsebaan heeft door de vele ingrepen en nieuwbouw haar dorpse karakter verloren.
De Zonnelandstraat ligt in het buitengebeid ten zuiden van Nispen en verbindt de Nispenseweg/Antwerpseweg met de Oude Turfvaart. Deze straat heeft een agrarisch karakter met enkele verspreid gelegen gebouwen. De langgevelboerderij Zonnelandstraat 4 ligt vrij in het landschap evenwijdig aan de straat. Voor de boerderij bevindt zich een strook met eenvoudige verharding. Het erf rondom de boerderij is verhard.
De langgevelboerderij is beschreven, de overige bebouwing op het erf niet omdat deze niet beschermenswaardig zijn.

Typering
Voor 1939 bevond zich op het erf van het perceel Zonnelandstraat 4 een boerderij met Vlaamse schuur. In 1939 zijn de werkzaamheden gestart die moesten leiden tot de vervanging van alle opstallen op het perceel. Door de Tweede Wereldoorlog zijn de werkzaamheden tijdelijk gestaakt.
Volgens een bouwvergunning uit 1943 (archiefnummer 23723) zijn de stal en een schuur na storm- en oorlogsschade herbouwd. Vervolgens is met een bouwvergunning uit 1953 (nummer 48) de eigenaar is een verbouwing van het woongedeelte in 1953 afgerond.
Beide verbouwingen zijn uitgevoerd in opdracht van de heer C. Denissen naar een ontwerp van F.B. Sturm en ir. L. Sturm bi. Architecten te Roosendaal onder invloed van de Delftse School.
De gedeeltelijk onderkelderde langgevelboerderij aan de Zonnelandstraat 4 staat op een rechthoekig grondvlak en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak met aan de stalzijde een wolfeind dat gedekt is met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Ter hoogte van voorgevel en de brandmuur bevindt zich in de nok een schoorsteen die met hardsteen is afgedekt. De gevels zijn gebouwd met rode baksteen in kruisverband gemetseld. De gevelopeningen hebben een keramische lekdorpel en worden afgesloten met een strekkenlaag tenzij anders vermeld. Alle gevelopeningen kunnen worden geblindeerd met houten luiken. De gevels hebben een donker trasraam.

Voorgevel (evenwijdig aan de straat)
De rechter zijgevel heeft ter hoogte van de opkamer twee vensters met een zesruits roedenverdeling. Rechts hiervan bevindt zich de toegang die gevormd wordt door een paneeldeur met een ongedeeld bovenlicht. Rechts van de toegang bevindt zich een zestienruits schuifvenster (8+8). De gevel wordt afgesloten met een eenvoudige gevellijst en een geprofileerde bakgoot.
Ter hoogte van de brandmuur verbreedt de boerderij zich naar de straat. De brandmuur breekt door de goot en door het dak heen en is afgedekt met hardsteen. Het dakvlak van het stalgedeelte is verlengd doordat de plattegrond breder wordt.
De gevel van de stal bestaat uit vier gevelvlakken die door penanten worden gescheiden. In de eerste twee gevelvlakken naast de brandmuur bevinden zich een rondboogvormig venster met een vierruits roedenverdeling en een houten opgeklampte deur met een gedeeld rondboogvormig bovenlicht. In de overige twee gevelvlakken bevinden zich twee rondboogvormige vensters met een vierruits roedenverdeling.
De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde mastgoot op klossen.

Linker zijgevel (haaks op de straat)
De linker zijgevel is nagenoeg symmetrisch gebouwd. Links bevindt zich een venster met een achtruits roedenverdeling. Rechts bevindt zich op maaiveldniveau een kelderraam met daarboven het venster van de opkamer met een zesruits roedenverdeling.
Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee negenruits schuifvensters (6+3) met een rondboogvormige rollaag. Het boogveld is gevuld met decoratief metselwerk.
De tuitgevel heeft aan beide zijden ter hoogte van de aanzet een hardstenen schouderstuk. Het tuitstuk versmalt boven de nok en is eveneens afgedekt met een hardsteen.
In de top is een decoratief anker aangebracht.

Rechter zijgevel (haaks op de straat)
De rechter zijgevel heeft op de begane grond twee toegangen met een opgeklampte deur en een gedeeld rondboogvormig bovenlicht. Tussen de deuren bevindt zich een rondboogvormig venster met een vierruits roedenverdeling en in het rechter gevelvlak bevinden zich twee rondboogvormige vensters met een vierruits roedenverdeling.
Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich een rondboogvormige toegang met een opgeklampte deur met aan beide zijden een rondboogvormig venster met een vierruits roedenverdeling.
De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek op klossen en ter hoogte van het wolfeind bevindt zich een mastgoot.

Achtergevel (evenwijdig aan de straat)
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar

  • TERUG