Locatie:Achter 't Postkantoor 3, 4731 PM Oudenbosch
voorheen adres: Markt 34by
CBS Typering: Aula St. Louis
Bouwjaar: 1930
Architect: C.A. Bom / Jac. Hurks
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 521532
Geplaatst d.d.: 19-10-2001
Kadastrale aanduiding: Oudenbosch, Sectie B, Nr 1293

Typering:
De Aula behorende bij het internaat Saint Louis is ca. 1930 gebouwd naar ontwerp van Jac. Hurks in de stijl van het Expressionisme. Zij ligt parallel aan het hoofdgebouw ten oosten van de Vincentiusbouw, waarmee zij door een een- en tweelaags tussenlid is verbonden.

Omschrijving:
De aula is opgetrokken uit baksteen en wordt door lisenen verdeeld in vijf traveeŽn. Zij heeft een zadeldak met gebogen schilden, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. De lange gevels hebben een donkere plint en per travee samengestelde ramen, die in de eindvakken voorzien zijn van openslaande deuren. De bovenlichten zijn voorzien van glas-in-lood in geometrische patronen. De dakvlakken worden doorbroken door langgerekte dakkapellen, elk met vier ramen met vierruits indeling en glas-in-lood.

Interieur:
Inwendig wordt de ruimte door spitsboogspanten in vakken ingedeeld. Aan de oostzijde een rechthoekige toneelopening waarboven een driedelig glas-in-loodraam. Aan de westzijde een rechthoekig balkon op twee stijlen, bereikbaar via een granito trap. Boven dit balkon een grote muurschildering met voorstellingen van de drie jongelingen in de vuuroven. Tegellambrizering in rood en zwart.

Waardering:
Het gebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling, namelijk de stichting van katholieke onderwijscongregaties en de uitgroei van Oudenbosch tot odnrwijscentrum van nationaal belang, het is van belang voor de typologische ontwikkeling van de internaatsgebouwen; het is van architectuurhistorisch belang vanwege de plaats in het oeuvre van de architect Hurks, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; het heeft ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel, de kern van Oudenbosch, dat stedenbouwkundig van nationaal belang is; het is gaaf bewaard gebleven.