Locatie:Fenkelstraat 25, 4731 JA Oudenbosch
CBS Typering: Woonhuis, interne verbouwing
Bouwjaar: 1850, woonhuis
1930-1940, interne verbouwing
Architect: interne verbouwing: Jac. Hurks
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 521554
Geplaatst d.d.: 23-04-2002
Kadastrale aanduiding: Oudenbosch, Sectie D, Nr 552

Typering:
WOONHUIS, voormalige artsenpraktijk, gelegen in een der hoofdstraten van Oudenbosch en ca. 1850-1860 ontstaan uit verbouwing en verhoging van een ouder, mogelijk achttiende-eeuws woonhuis. Het vertoont Neo-Classicistische vormen. Inwendig is het rond 1930-1940 verbouwd in Expressionistische stijl door de Roosendaalse architect Jac. Hurks.

Omschrijving:
Tweelaags woonhuis, opgetrokken uit handvorm baksteen met een gepleisterde, ongeschilderde voorgevel, onder zadeldak gedekt met oud-Hollandse pannen. De voorgevel telt vijf traveeŽn en heeft een hardstenen plint. Hij wordt door een cordonlijst geleed en afgesloten door een brede kroonlijst en goot op klossen. Het benedendeel der gevel heeft gegroefd pleisterwerk, het bovendeel is vlak gehouden. Het pleisterwerk is ca. 1930 aangebracht of vernieuwd. Beneden zijn schuiframen met glas-in-lood bovenlichten en geprofileerde omlijstingen. De bovenramen zijn T-ramen. De voordeur is een rond 1930-1940 vernieuwde opgeklampte deur in een outen omlijsting met pilasters op hardstenen voet en een geprofileerde deklijst op twee voluten met siersnijwerk en palmetten. Glas-in-lood bovenlicht uit ca. 1930-1940. De zijgevel heeft op de verdieping een zesruits schuifraam en op zolder twee zesruits stolpramen. Eenvoudige steekankers en een sieranker met voluten. De achtergevel is gepleisterd en gewit en ter hoogte van de verdieping iets opgetrokken en plat afgedekt. Hier treffen we een deur en op de etage een raam met bovenlichten met waaierzwikken. De keuken bevindt zich in een eind 19e eeuw totstandgekomen, plat afgedekte aanbouw. Inwendig bevindt zich achter de voordeur een glazen tochtpui naar ontwerp van Hurks. Tegenover deze pui een trappenhuis met dubbele kwartslagtrap met balusters en snijwerk en rechts daarvan een deur met geŽtst glas die toegang geeft tot de gang van het achterhuis. Links en rechts van de hal met marmeren vloer brede paneeldeuren met omlijstingen en kroonlijst uit begin 19e eeuw. Links de voormalige apotheek en behandelruimte met een grenen Neorenaissance apotheekkast met fronton en toonbank. Onder deze ruimten kelders met respectievelijk eiken balklaag en gemetselde trogjes op ijzeren profielen. Rechts van de hal een kamer-en-suite met betimmering, zachtboard plafond, deuren en bovenlichten in Expressionistische stijl in de hoofdtinten bruin en zwart, alles naar tekeningen van Jac. Hurks. Op de verdieping eenvoudige kamers, deels met stucplafonds en in de traphal een samengestelde pui met geŽtste ramen. De bekapping bestaat uit spantjukken met pen-en-gat-verbindingen waarop een driehoekspant en gordingen.

Waardering:
Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een geografische ontwikkeling, namelijk de uitgroei van de kern in de 19de eeuw; het heeft architectuurhistorische waarde vanwege het bijzondere materiaalgebruik, vanwege de bouwgeschiedenis en vanwege de plaats in het oeuvre van de architect Jac. Hurks; het maakt deel uit van een groter geheel dat stedenbouwkundig van nationaal belang is en het is gaaf bewaard gebleven.