Locatie:Ambrozijnberg 202, 4707 MR Roosendaal
CBS Typering: Boerderij
Bouwjaar: ca 1900
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie N, Nr. 4843

Omschrijving van het monument

Algemeen
In de nieuwbouwwijk Kroeven ligt een boerderijcomplex uit het einde van de 18e eeuw dat tegenwoordig als kinderboerderij en woonhuis is gebruik is. Het complex ligt langs een door de nieuwbouwwijk slingerende straat en grenst aan de achterzijde aan de Watermolenbeek. Het toegangshek bestaat uit twee gepleisterde kolommen met een ijzeren hek, het is aan beide zijden uitgebreid met een vast gedeelte dat ingeklemd wordt tussen kolommen van schoon metselwerk. Het hekwerk is hier geplaatst en is afkomstig uit het centrum van Roosendaal waar het tot circa 1980 de toegang tot het Emile van Loonpark aan de Marktzijde afsloot. Het hek stond er vermoedelijk al toen de familie Van Gilse-Van Loon het pand Markt 54 nog bewoonde. Nadat de gemeente Roosendaal het pand en de daarachterliggende tuin aankocht in de jaren '30 van de 20e eeuw is het, inmiddels gesloopte, pand als "nieuw gemeenthuis"in gebruik genomen en is de tuin als "Emile van Loonpark" openbaar gemaakt.
Het complex bestaat uit een boerderij en een Vlaamse schuur . Het erf is in de ronding in de weg gesitueerd. Het boerderijcomplex wordt door een tuin en een haag van de weg gescheiden. Het erf voor de stal is verhard. In 1958 is het complex in opdracht van de heer J. Vissers verbouwd. In het begin van de 21e eeuw is het complex aangepast aan de eisen van een kinderboerderij (waarbij het oudste deel, de stierenstal, is gesloopt. Na de restauratie is het complex op 6 april 1983 weer in gebruik genomen. In de ramen van het woongedeelte is isolerend glas geplaatst.

Boerderij
De gedeeltelijk onderkelderde boerderij is gebouwd van rode baksteen in kruisverband. De voorgevel van het woongedeelte is gepleisterd en gedecoreerd et een blokverband en een grijs plint. De boerderij bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat evenwijdig met de weg loopt. Het dakvlak aan de straatzijde van het woongedeelte is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en het dak van het stalgedeelte met verbeterde Hollandse pannen. In de nok bevinden zich twee schoorstenen.

Voorgevel
Het woongedeelte bevindt zich aan de linkerzijde. In dit gedeelte bevinden zich links van de toegang twee getoogde venster en rechts van deze toegang een getoogd venster. Deze vensters hebben een kalf, een ongedeeld onderraam en bovenlicht, een hardstenen lekdorpel en hebben een in het pleisterwerk gevormde strekkenlaag. De vensters kunnen worden geblindeerd met houten luiken. De toegang wordt gevormd door een paneeldeur met siersmeedwerk en een bovenlicht met glas-in-lood. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot op geprofileerde klossen. Voor deze gevel bevindt zich een bestraatte stoep. In het dakvlak boven deze gevel bevindt zich een dakraam. In de gevel van het stalgedeelte bevinden zich onder een ellipsboog twee toegangen met elk twee houten opgeklampte deuren. De ellipsbogen hebben een aanzet- en een sluitsteen. Tussen en links en rechts van deze deuren bevindt zich een segmentboogvormig ijzeren stalraam met negenruits roedenverdeling. Boven de linker toegang bevindt zich een segmentboogvormig ijzeren stalraam met negenruits roedenverdeling en een toegang tot de zolderverdieping. Aan de rechterzijde bevinden zich een toegang met een houten opgeklampte deur en aan beide zijden een segmentboogvormig ijzeren stalraam met negenruits roedenverdeling. Deze gevel heeft een gepleisterde plint en wordt afgesloten met een mastgoot. Aan de rechterzijde van deze gevels bevindt zich een getoogd betonnen stalraam met zesruits roedenverdeling en een opgeklampte deur onder een korfboog. Over dit geveldeel zijn ankers zichtbaar.

Linker zijgevel
De linker zijgevel heeft een gepleisterde plint. Op de begane grond bevinden zich aan de linker zijde boven de kelder twee vensters met een kalf en ongedeelde ramen. Het venster kan worden geblindeerd met houten opgeklampte luiken. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee gedeelde vensters. Alle vensters hebben een strekkenlaag. De vensters op de begane grond hebben een hardstenen lekdorpel en op de verdieping een bakstenen lekdorpel. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel heeft een gepleisterde plint. Op de begane grond bevinden zich een kleine toegang onder een segmentboog en een hoge toegang onder een korfboog met een aanzet en een sluitsteen. In de toegang bevinden zich houten opgeklampte deuren. Voorts bevinden zich hier drie segmentboogvormig ijzeren stalramen met negenruits roedenverdeling. Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich een korfboogvormige toegang onder een korfboog en twee ronde gevelopeningen met glas. In de top van de gevel is een rond venster zichtbaar met een roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met vlechtingen en een tuit met een windvaan en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
De achtergevel heeft een gepleisterde plint, over de gevel zijn ankers zichtbaar en deze gevel wordt afgesloten met een mastgoot.

Rechter stalgedeelte
In deze gevel van het woongedeelte bevinden zich ter hoogte van het maaiveld twee getraliede kelderramen. Links hiervan bevindt zich een toegang met een paneeldeur en een venster met een kalf en ongedeelde ramen. Het venster kan worden geblindeerd met houten opgeklampte luiken en heeft een hardstenen lekdorpel en een strekkenlaag.

Haakse aanbouw aan de achtergevel
Dit deel van het gebouw heeft een platdak met een boeiboord en een gepleisterde plint. In het deel dat haaks op het eerder beschreven staat bevinden zich een venster met een strekkenlaag en een toegang met een houten opgeklampte deur. In het deel dat evenwijdig loopt met de achtergevel bevinden zich een venster met een strekkenlaag en een hardstenen lekdorpel en een toegang met een houten opgeklampte deur. Het derde deel dat haaks aan de achtergevel grenst is blind.

Linker stalgedeelte
Het linker stalgedeelte heeft een gepleisterde plint en een terugliggend gevelvlak. In dit deel bevindt zich een toegang met dubbele houten ellipsvormige opgeklampte deuren onder een ellipsboog. Links en rechts van deze toegang bevindt zich onder een segmentboog een segmentboogvormig ijzeren stalraam met negenruits roedenverdeling en een bakstenen lekdorpel. In het linkse deel van de gevel bevindt zich een segmentboogvormige toegang met een houten opgeklampte deur en twee segmentboogvormig ijzeren stalramen met negenruits roedenverdeling.

Schuur (einde 18e eeuw)
Deze schuur is vermoedelijk gelijktijdig met de boerderij in het einde van de 18e eeuw gebouwd en heeft eiken gebinten. De voorgevel grenst aan de entree van de kinderboerderij en is gericht op het erf. De schuur bestaat uit een begane grond en gedeeltelijk uit een zolder onder een zadeldak met een schild aan de achterzijde die gedekt is met riet. De nok staat haaks op de weg (en evenwijdig aan de boerderij). Aan de linker- en de achterzijde is aan de schuur een eenlaagse bebouwing met een lessenaarsdak aangebouwd. Uit een bouwtekening van 1958 blijkt dat in dat jaar de gevels zijn vernieuwd met rode baksteen in wildverband, de aanbouw aan de achterzijde is gebouwd van houten gepotdekselde delen. De aan linkerzijde is een volière aangebouwd. In de voorgevel bevinden zich een toegang met dubbele houten opgeklampte houten deuren, een toegang met een houten opgeklampte deur en een schuifdeur. In het midden bevindt zich een betonnen stalraam met een vierruits roedenverdeling. Aan de linker zijgevel is een volière aangebouwd. In deze gevel bevinden zich 14 betonnen stalramen en een toegang met een houten opgeklampte deur. In de rechter zijgevel bevinden zich vijf betonnen stalramen en een toegang met een houten opgeklampte deur. In de linkerzijgevel bevindt zich een toegang met een schuifdeur. Aan de bovenzijde van deze gevel is folie aangebracht. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot. Aan de achtergevel is een eenlaagse aanbouw gebouwd.

  • TERUG