Locatie:Azurietdijk 89, Roosendaal
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: 1920
Architect: ?
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie C, Nr. 10692

Omschrijving van het monument

Inleiding
Bij de ontwikkeling van de wijk Kortendijk in de jaren '70 van de 20e eeuw is het boerderijcomplex aan de Azurietdijk 89-91 behouden gebleven. De boerderij en de Vlaamse schuur zijn in gebruik genomen door de op 1 januari 1975 gestichte parochie St. Franciscus. De kerk was ondergebracht in de voormalige Vlaamse schuur Azurietdijk 91 en is op de feestdag van de Heilige Franciscus, 4 oktober 1975, ingewijd door bisschop H. Ernst. De kerk werd gevestigd in de Vlaamse schuur en de pastorie in de boerderij. Het complex staat centraal in de wijk. Op 7 oktober 2001 is de kerk aan de eredienst onttrokken en in 2004 is de voormalige Vlaamse schuur/kerk verbouwd tot een pastoraal centrum. In 1975 is in de voormalige boerderij een pastorie gevestigd. Door het verbouwen van de kerk tot pastoraal centrum van Azurietdijk 91 kwam de voormalige boerderij weer vrij en er is een nieuwe functie voor dit gebouw gevonden als woon/zorgcentrum.

Algemeen
Aan de rand van de wijk Kortendijk bevindt zich een voormalig boerderijcomplex bestaande uit een boerderij en een Vlaamse schuur. Aan de noordzijde grenst de locatie, waarop zich de voormalige boerderij en schuur zich bevinden, aan de nieuwbouwwijk. Aan de zuidzijde grenst deze aan een fietspad en een open weiland. De gebouwen liggen op gelijke hoogte met de straat doch verhoogt ten opzichte van het open gebied aan de zuidzijde. De boerderij ligt verhoogt ten opzichte van de schuur. De gebouwen weerspiegelen het oorspronkelijke erf. Aan de straatzijde (noordzijde) is het erf bestraat en aan de andere zijden grenst de schuur aan gras. De voormalige boerderij aan de Azurietdijk 89 is in oorsprong gebouwd in 1920. Een gevelsteen herinnert aan de eerste steenlegging met het opschrift
J.W. Tiggelen
1-4-1920

In 2004 is het gebouwd verbouwd tot een woon/zorgcentrum. De voormalige boerderij is gebouwd van rode baksteen in kruisformaat en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat evenwijdig met de Azurietdijk loopt en gedekt is met gesmoorde tuile-du-Nord pannen. In de nok bevinden zich twee schoorstenen, een die de tuitgevel aan de rechterzijde afsluit en een ter plaatse van de brandmuur.

Voorgevel (tijdens de laatste verbouwing is deze gevel ten opzichte van de Azurietdijk voorgevel geworden)
De indeling van deze gevel is tijdens de laatste verbouwing gewijzigd. In het verleden was dit de achtergevel van de boerderij. In de voorgevel bevinden zich links twee en rechts van de toegang een venster. De vensters van het woongedeelte zijn tijdens de laatste verbouwing gewijzigd in een kalf met een ongedeeld onder en bovenraam en er is isolerende beglazing geplaatst. De gevelopeningen hebben een keramische lekdorpel en worden aan de bovenzijde afgesloten met een rollaag. De toegang wordt gevormd door een nieuwe deur met een ongedeeld bovenlicht. Deze gevelopening wordt afgesloten met een donker rode strekkenlaag. Ter plaatse van het stalgedeelte bevinden zich van links naar rechts een toegang met een houten opgeklampte deur, een getoogd betonnen stalram met een zesruits roedenverdeling, een toegang met dubbele houten opgeklampte deuren, twee toegangen met een houten opgeklampte deur en een venster. Boven de laatste deur bevindt zich een toegang tot de zolder met een houten opgeklampte deur. Rechts van deze toegang bevindt zich een ventilatierooster. De toegangen zijn afgezet met een donkerrode ellipsboog. In het dakvlak boven deze gevel zijn drie Velux-dakramen geplaatst. De gehele gevel wordt afgesloten met een bakgoot op geprofileerde klossen en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Linker zijgevel
De linker zijgevel heeft op de begane grond twee getoogde betonnen stalramen met een zesruits roedenverdeling. In het midden van deze gevel geeft opening met een houten opgeklampte deur toegang tot de zolderverdieping. Voorts bevinden zich oplopend tot de top vijf ijzeren stalramen met een roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een strook nieuw metselwerk dat hersteld is tijdens de laatste verbouwing.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel heeft ter hoogte van het maaiveld een getralied kelderraam. Hierboven bevindt zich een venster dat de opkamer markeert. Voorts bevindt zich op de begane grond een venster met een kalf en een ongedeeld onder- en bovenraam. Ter hoogte van de zolder bevinden zich twee vensters met een vierruits roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een strook nieuw metselwerk dat hersteld is tijdens de laatste verbouwing.

Achtergevel (deze gevel was gelet op de indeling en detaillering in het verleden de voorgevel)
De indeling van deze gevel is tijdens de laatste verbouwing niet gewijzigd en bestaat uit een deel dat het woonhuis markeert en een deel dat het voormalige stalgedeelte markeert. De gevel van het woongedeelte is gebouwd met rodere steen dan het stalgedeelte, verlevendigd met gele bakstenen speklagen en heeft een gepleisterde plint. In het woongedeelte bevinden zich links twee en rechts van de toegang twee T-schuifvensters met in het bovenlicht een vijfdeling. Links en rechts van het grotere middenvlak bevindt zich een gedeeld gedeelte met aan de bovenzijde geel gefigureerd glas. In het onderraam is isolerende beglazing geplaatst. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en worden aan de bovenzijde afgesloten met een decoratieve segmentboog. De toegang wordt gevormd door een nieuwe deur met een ongedeeld bovenlicht. De gevelopeningen wordt afgesloten met een strekkenlaag met gele aanzet en sluitstenen en een grijze bakstenen strek. De gevel wordt afgesloten met een decoratieve bakstenen gevellijst en een bakgoot op geprofileerde klossen. In het dakvlak boven deze gevel bevinden zich drie Velux-dakamen. Ter plaatse van het stalgedeelte bevinden zich drie toegangen met dubbele houten opgeklampte deuren en drie getoogde betonnen stalram met een zesruits roedenverdeling. Ook dit geveldeel wordt afgesloten met een bakgoot op geprofileerde klossen. In het dakvlak boven deze gevel zijn drie Velux-dakramen geplaatst. Voor deze gevel bevindt zich een bestraatte stoep en een tuin.

  • TERUG