Locatie:Azurietdijk 91, Roosendaal
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: 1920
Architect: ?
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie C, Nr. 9268

Omschrijving van het monument

Inleiding
Bij de ontwikkeling van de wijk Kortendijk in de jaren '70 is het boerderijcomplex aan de Azurietdijk 89-91 behouden gebleven. De boerderij en de Vlaamse schuur zijn in gebruik genomen door de op 1 januari 1975 gestichte parochie St. Franciscus. De kerk was ondergebracht in de voormalige Vlaamse schuur Azurietdijk 91 en is op de feestdag van de Heilige Franciscus, 4 oktober 1975, ingewijd door bisschop H. Ernst. De kerk werd gevestigd in de Vlaamse schuur en de pastorie in de boerderij. Het complex staat centraal in de wijk. Op 7 oktober 2001 is de kerk aan de eredienst onttrokken en in 2004 is de voormalige Vlaamse schuur/kerk omgebouwd tot een pastoraal centrum. De voormalige kerk in de schuur aan de Azurietdijk 91 is in 2004 verbouwd tot een pastoraal steunpunt waarin naast werkruimtes voor een pastor en het secretariaat, een vergaderruimte, een Mariakapel en een gebedsruimte aanwezig is ( Deze ruimte kan tevens als multifunctionele ruimte functioneren). Op 21 januari 2005 is de gebedsruimte en Mariakapel door bisschop M. Muskens ingezegend.

Algemeen
Aan de rand van de wijk Kortendijk bevindt zich een voormalig boerderijcomplex bestaande uit een boerderij en een Vlaamse schuur. Aan de zuidzijde grenst de locatie, waarop zich de voormalige boerderij en schuur zich bevinden, aan de nieuwbouwwijk. Aan de noordzijde grenst deze aan een fietspad en een open weiland. De gebouwen liggen op gelijke hoogte met de straat doch verhoogd ten opzichte van het open gebied aan de noordzijde. De boerderij ligt verhoogd ten opzichte van de schuur. De gebouwen weerspiegelen het oorspronkelijke erf. Aan de straatzijde (noordzijde) is het erf bestraat en aan de andere zijden grenst de schuur aan gras. De voormalige Vlaamse schuur aan de Azurietdijk 91 is volgens een gevelsteen in de boerderij gebouwd in 1920. Een gevelsteen herinnert aan de eerste steenlegging met het opschrift:
J.W. Tiggelen
1-4-1920

Het gebouw is in 2004 gerestaureerd. Bij deze restauratie is een aanbouw onder een lessenaarsdak gesloopt. De "nieuwe" gevel is gebouwd van houten gepotdekselde delen. De gebinten zijn behouden.

Voorgevel (zichtbaar vanaf de straat)
Aan deze gevel was tot de restauratie in 2004 een aanbouw onder een lessenaarsdak gebouwd. Deze aanbouw is gesloopt en de gepotdekselde gevel wordt aan beiden zijden afgesloten met een bakstenen penant en staat op een bakstenenborstwering. In de gevel zijn vier vensters geplaatst met een vierruits roedenverdeling.

Linker zijgevel
De linker zijgevel heeft twee gevelopeningen, een grote en een kleinere opening. De linker kleinere opening is omgebouwd tot een toegang met twee deuren met glas. Hierboven bevinden zich twee getoogde stalramen die tijdens de restauratie vernieuwd zijn. In de rechter opening is een kozijn met glas geplaatst. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel is de oorspronkelijke inspringende toegang van een nieuw kozijnfront voorzien. In het daarop haaks staande deel is en nieuw venster geplaatst. Over het achterliggende deel van de gevel loopt de kap door. Dit geveldeel bestaat uit vier gevelvlakken die door penanten zijn gescheiden met op de hoek een hoekpenant.

Achtergevel
De achtergevel bestaat uit negen gevelvlaken die door penanten zijn gescheiden met op de hoek een hoekpenant.

  • TERUG