Locatie:Badhuisstraat 39-44, 4703 BJ Roosendaal
CBS Typering: woonhuis
Bouwjaar: ca 1910
Architect: A.J. de Bruijn
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 11 januari 1994
Typering:
Het betreft een rij van zes aaneengebouwde eenlaags woonhuizen van elk drie traveeën, afwisselend voorzien van lijstgevel en trapgevel, gedekt met zwarte kruispannen.

Historische omschrijving
De panden zijn rond 1910 gebouwd in opdracht van de verzekeringsmaatschappij "Antverpia" naar een ontwerp van architect A.J. de Bruijn.
Tussen 1975 en 1985 zijn er diverse veranderingen aangebracht, zoals nieuwe deuren (nummers 40, 42 en 44), dakkapellen (nummers 39, 40, 41, 42, 43 en 44), rolluiken (nummers 39, 41 en 43) en het uitbreken van het raam op nummer 40. Bovendien doet de kleur van het schilderwerk afbreuk aan de panden.
De woonfunctie is tot op heden gehandhaafd.

Omschrijving exterieur
De gepleisterde plint wordt doorbroken door ronde roostertjes, openingen voor schoenschrapers en de twee hardstenen treden voor elke deur.
In het bovenpaneel bevinden zich twee langwerpige gietijzeren deurroosters. Boven deze deur bevindt zich een glas-in-lood bovenlicht. De deuren bevinden zich in een getoogd portiek.
De lijstgeveldelen zijn opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen, de halfsteens risalerende trapgeveldelen zijn opgemetseld in grijze cementsteen. Het metselwerk van de baksteen is gedecoreerd met gele en geel met grijze baksteen als rollagen, boven de plint,alsmede bij onder- en wisseldorpel, rondom de vensters en de deur en als sierlijst bij het fries. De grijze cementsteen is op dezelfde plaatsen voorzien van rode baksteen met een grijze cementsteen tussenlaag.
De vensters hebben hardstenen dorpels met klosjes. De trapgevelvensters zijn getoogd en de sierrand heeft een tuitvormig uiteinde. Vrijwel alle kozijnen zijn inmiddels van hardhout, andere zijn donkerbruin geschilderd. De lijstgevelvensters zijn voorzien van een rondboog bovenlicht. Hierboven een afwisselend gele en grijze laag, vervolgens een grijze sierrand en tenslotte een gele met een tuitvormig uiteinde. Boven het fries met siermetselwerk bevindt zich de donkerbruin geschilderde geprofileerde gootlijst op klosjes. De dakvlakken worden doorbroken door de dakkapellen.
Bij de trapgevels bevindt zich ter hoogte van de gootlijst een sierband van gele en rode baksteen, met centraal de hardstenen dorpel voor het openslaande venster met rondboog met daarin siermetselwerk. Tussen rode speklagen bevinden zich smalle flankerende getoogde raampjes.
De trapgevel heeft aan weerskanten hardstenen aanzetstenen met profiel, de treden zelf hebbem een hardstenen afdekplaat.
Boven het middenvenster is in rechte reliëletters de naam "Antverpia" te lezen.
De panden verkeren in redelijke tot goede staat.

Redengevende omschrijving
De woonhuizen met Jugendstil elementen is van architectonische waarde vanwege constructie en detaillering en van stedebouwkundige waarde vanwege de markante locatie aan de Boulevard Antverpia en langs de spoorlijn Roosendaal-Antwerpen. Het maakt onderdeel uit van een aantal panden in dezelfde stijl. De panden zijn een voorbeeld van woningbouw door een verzekeringsmaatschappij.

Kadastrale aanduiding Badhuisstraat 39-44
Kad. Gemeente: Roosendaal en Nispen
Badhuisstraat 39: Sectie D nr 2068
Badhuisstraat 40: Sectie D nr 2069
Badhuisstraat 41: Sectie D nr 2070
Badhuisstraat 42: Sectie D nr 2071
Badhuisstraat 43: Sectie D nr 2072
Badhuisstraat 44: Sectie D nr 2073
Opname gegevens: 3 februari 1992/11 januari 1994