Locatie:Bloemenmarkt 1, 4701 JA Roosendaal
CBS Typering: Apotheek / woonhuis
Bouwjaar: 1896
Architect: M. Vergouwen
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie L, Nr. 1664

Omschrijving van het monument

Algemeen:
De Markt en in het verlengde daarvan de Bloemenmarkt is sinds de vroege 16de eeuw het centrum van Roosendaal en de omliggende dorpen en gehuchten en draagt nadrukkelijk bij aan de ontstaansgeschiedenis van Roosendaal. Centraal staat het vrijstaande raadhuis en de daarnaast gelegen kerk, de overige bebouwing kenmerkt zich door een aaneengesloten gevelwand met enkele onderbrekingen waardoor de achtererven konden worden bereikt. De huidige bebouwing, die vroeger bebouwing heeft vervangen, is twee- en driebouwlagen hoog en heeft kappen deels haaks, deels evenwijdig aan de straat en dateert in hoofdzaak uit het einde van de19de, begin van de 20ste eeuw.

Het pand is gebouwd op een perceel dat grensde aan de Paardeloop die, aanvankelijk als open water en later overkluisd, aan de zuidzijde van de Molenstraat en de Varkensmarkt (Bloemenmarkt) hier passeerde om achter de percelen aan de noordzijde van de Markt verder te gaan. De afgeschuinde hoek van het pand (destijds ook op de begane grond) herinnert aan de oorspronkelijke situatie. Door de huidige horeca en detailhandelfuncties op de begane grond heeft de Markt en de Bloemenmarkt weliswaar een levendig karakter maar de reclames en de terrassen doen afbreuk aan de oorspronkelijk rijke uitstraling van de panden en het plein. Aan de linkerzijde van het pand Bloemenmarkt 1 is een nieuwe bebouwing opgericht. Op de begane grond sluit het pand aan aan de naastliggende bebouwing en op de verdieping is aan de voorzijde een ruimte vrijgehouden. Aan de rechterzijde is op de begane grond een terug liggende toegang zichtbaar naar een achterliggend pand en ter hoogte van de verdiepingen staat het pand vrij.

Het pand is in oorsprong gebouwd met rode baksteen in kruisverband onder invloed van de Overgangsstijl in opdracht van C. van Gastel, apotheker te Roosendaal, door M. Vergouwen, architect te Roosendaal en staat op een diep, enigszins gerend grondvlak. Het bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een samengesteld zadeldak. De nok van de bebouwing aan de straat loopt evenwijdig met de straat, deze dakvlakken zijn gedekt met leien in maasdekking. Het zadeldak aan de voorzijde wordt aan beide zijden afgesloten met een wolfeind. De nok van de achterliggende bouwmassa staat daar haaks op en deze dakvlakken zijn gedekt met gesmoorde pannen.

Voorgevel:
De drie vensterassen brede voorgevel is aan de linkerzijde boven de begane grond afgeschuind en de pui op de begane grond is in 1983 gewijzigd en gepleisterd. In de ramen is isolerend glas geplaatst. De vensters ter hoogte van de verdieping zijn eveneens gewijzigd en bestaan thans uit twee ongedeelde ramen die door een kalf worden gescheiden en die liggen in een terugliggend gevelvlak. Over de gevel loopt een gepleisterde speklaag die grenst aan de onderzijde aan de hardstenen lekdorpels. Onder de lekdorpels bevindt zich een sierlijst met diamantkoppen. De vensters worden afgesloten met een segmentboog waaronder zich een hardstenen band bevindt. Het boogveld is gedecoreerd. Het terug liggende gevelvlak van de vensters worden afgesloten met een decoratieve bakstenen band en een geprofileerde bakgoot op consoles waartussen zich ook siermetselwerk bevindt. De geveldelen die zich tussen de vensters bevinden worden afgesloten met een geprofileerde lijst met diamantkoppen waarover de geprofileerde goot doorloopt. In de vier gevelvlakken is een siertegel geplaatst die herinnert aan de apothekersfunctie van het pand. Aan de linkerzijde vlak voor de afgeschuinde hoek wordt de gevel afgesloten met siermetselwerk. Boven deze gevel bevinden zich drie dakkapellen met een afgewolfd zadeldak dat gedekt is met leien. In de dakkapel bevindt zich een gedeeld venster en een geprofileerde kalf met een vierledig bovenlicht. Aan de linkerzijde van de voorgevel is een glazen toegang entree onder een glazen lessenaarsdak aangebouwd voor de nieuwe bebouwing. In de afgeschuinde hoek ter hoogte van de verdieping bevindt zich een venster dat bestaat uit twee ongedeelde ramen met isolatieglas die door een kalf worden gescheiden. Over dit geveldeel loopt een gepleisterde speklaag die grenst aan de onderzijde aan de hardstenen lekdorpel. Onder de lekdorpel bevindt zich een sierlijst met diamantkoppen. Het venster wordt afgesloten met een segmentboog waaronder zich een hardstenen band bevindt. Het boogveld is gedecoreerd. Dit geveldeel wordt afgesloten met een decoratieve bakstenen band en een geprofileerde bakgoot op consoles waartussen zich ook siermetselwerk bevindt. Boven deze gevel bevindt zich een dakkapel met een afgewolfd zadeldak dat gedekt is met leien. In de dakkapel bevindt zich een gedeeld venster en een geprofileerde kalf met een vierledig bovenlicht.

Linker zijgevel
De begane grond en het achterste deel van de oorspronkelijke gevel wordt aan het zicht onttrokken door de aangebouwde nieuwbouw. In het zichtbare geveldeel bevindt zich een met siermetselwerk dichtgezette voormalig venster. Hierna is een venster zichtbaar dat dezelfde indeling heeft als het venster in de afgeschuinde hoek. Over dit geveldeel loopt een gepleisterde speklaag die grenst aan de onderzijde aan de hardstenen lekdorpel. Onder de lekdorpel bevindt zich een sierlijst met diamantkoppen. Het venster wordt afgesloten met een segmentboog waaronder zich een hardstenen band bevindt. Het boogveld is gedecoreerd. Dit geveldeel wordt afgesloten met een decoratieve bakstenen band en een geprofileerde bakgoot op consoles waar tussen zich ook siermetselwerk bevindt. Boven deze gevel bevindt zich een dakkapel met een afgewolfd zadeldak dat gedekt is met leien. In de dakkapel bevindt zich een gedeeld venster en een geprofileerde kalf met een vierledig bovenlicht. Voorts is de oorspronkelijke gevel niet zichtbaar.

Rechter zijgevel
Op de begane grond bevindt zich een aanbouw van het naastgelegen pand. Hierin is een terug liggende toegang zichtbaar. Ter hoogte van de verdieping is de gevel blind. In de top van de gevel bevindt zich in een rondboogvormige gevelopening een venster met een ongedeeld onder- en bovenraam. Het geveldeel aan de voorzijde wordt afgesloten met een geprofileerd dakoverstek en het achterste deel met een boeiboord. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG