Locatie:Boulevard 57 - 59, 4701 EP Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1905
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 1o november 1993
Kadastrale aanduiding: nr 57: Roosendaal, sectie C, Nr. 6861 nr 59: Roosendaal, sectie C, Nr 2357

Typering

Het betreft twee aaneengebouwde villa's in twee bouwlagen en elk vier traveen, vrijstaand op de hoek en voorzien van een samengesteld dak met rode leien en vernieuwde leien in maasdekking.

Historische omschrijving

De villa's zijn omstreeks 1905 gebouwd in opdracht van de gebroeders Van Gilse, later N.V. Roosendaalsche Maatschappij tot de Exploitatie van Onroerende Goederen. De architect is onbekend. Er is in de loop van de jaren weinig aan verbouwd.

Omschrijving exterieur

De villa's hebben een grotendeels om de as gespiegelde opzet. De panden worden visueel van elkaar gescheiden door een halfhoog opgemetseld muurtje met ezelsrug en een liseen, die doorloopt tot de dakrand. De panden zijn opgetrokken in machinale roodbruine baksteen met een grijsgele platvolle voeg.

De gepleisterde plint wordt onderbroken voor de segmentboogportieken, waarin zich de paneeldeuren bevinden. De deuren zijn vernieuwd, die van nummer 57 recent, die van nummer 59 in de jaren dertig. De deuren zijn te bereiken via drie inpandige treden en hebben een glas-in-lood bovenlicht.

Daarnaast bevinden zich de vijfzijdige erkers. Deze erkers hebben verspringend metselwerk en een gesneden afsluitende sierlijst met onder meer een klaverbladmotief.

De witgeschilderde schuifvensters hebben hardstenen dorpels met neutjes en vernieuwde glas-in-lood bovenlichten. De ramen zijn geplaatst onder segmentbogen.

Ter hoogte van de onder- en bovendorpels bevinden zich witgepleisterde speklagen.

In 1990 is het schilderwerk bij nummer 57 grotendeels vervangen door een grijze kleur. Ook bij de speklagen is dit gebeurd.

Bij de wisseldorpels bevinden zich blokjes en de segmentbogen zijn voorzien van witgepleisterde aanzet- en sluitstenen. Boven de erkers is een driezijdig balkonhek aangebracht met bij nummer 59 vernieuwde rechte houten balusters.

Nummer 57 heeft nog het originele houten balkonhek. De hoekbalusters hebben sierbollen met daartussen een verdeling in vierkanten met om en om een vulling met ijzeren spiralen. Bij de aanzet en de leuning zijn speklagen in de gevel. Het balkon is toegankelijk via openslaande balkondeuren, geflankeerd door smalle vensters. Bij de bovendorpel en de onderdorpel hiervan zijn op dezelfde hoogte als de balkonleuning speklagen aangebracht. Boven de entreedeuren, tussen de speklagen op de verdieping, zijn ronde tuimelramen geplaatst. Deze ramen hebben aan boven- en onderzijde een gepleisterd stukje. Vanaf deze hoogte zijn de panden verschillend vormgegeven.

Boven de balkondeuren van nummer 57 bevindt zich een halve steen verdiepte borstwering met baksteenmozaik en aan weerszijden band en rolwerk in pleisterwerk.

Hierboven, in de kap, is een rondboograam met een speklaag bij de wisseldorpel en boven de sluitsteen, een diamantkopje. Dit wordt bekroond door een hoge overkragende kap met overstek en timmerwerk in Chaletstijl. Deze kap rust op bewerkte houten schoren. De makelaar is eveneens gedecoreerd.

Rechts van deze steekkap is een hoge langwerpige dakkapel geplaatst.

De balkondeuren en zijvensters van nummer 59 zijn onder een ijzeren profielbalk geplaatst met rozetten. Hierboven zijn hoge rondbogen met baksteenmozaik. In de lage steekkap bevinden zich twee kleine venstertjes. De uitkragende steekkap heeft een betimmering in Chaletstijl met een gesneden makelaar. Links van de steekkap is een kleine dakkapel geplaatst.

Vrijwel alle hoekpunten van de daken zijn bezet met ijzeren danwel zinken pironnen.

De gevels aan de Van Gilselaan vertonen een gevarieerd beeld. Ten eerste zijn er twee risalerende traveen met een steekkap met originele betimmering in Chaletstijl. Het is eenzelfde steekkap als die aan de zijde van de Boulevard 57. In het dak bevinden zich twee dakkapellen met piron. Na een inspringend deel met dakkapel volgt een risalerend deel met een rechthoekige serre, die op de eerste verdieping overgaat als erker.

De bovenlichten zijn met glas-in-lood gevuld en er zijn gesneden houten sierlijsten aan toegevoegd. Het opgaand metselwerk is hier uitgevoerd met houten vakwerk en een opvallende glas-in-loodrand onder de gootlijst. Tenslotte volgt een dakkapel met smeedwerk sierpiron. De gevel maakt hier een scherpe hoek naar binnen. In dit deel van de gevel bevindt zich op de eerste verdieping een driezijdige erker. Haaks hierop volgt een laatste deel. Er is een tweelaags deel aan toegevoegd van dezelfde bouwtijd, met een plat dak. Dit deel heeft een gesneden gootlijst en een uitkragende hoektoren met torenspits op de linkerhoek. De muur is voorzien van een staande strekkenlaag en een muizetandlijst.

Er is een erfafscheiding bestaande uit ijzeren puntige spijlen met hekjes en staanders met gekruld ijzerwerk.

De panden verkeren in goede staat.

Redengevende omschrijving

Deze relatief grote en brede dubbele villa met Chaletstijlelementen is van belang wegens gaafheid en van groot stedebouwkundig belang vanwege de situering op de hoek Boulevard/Van Gilselaan en de met de andere panden corresponderende opbouw.