Locatie:Boulevard 74, 4701 EW Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1930
Architect: Suykerbuyk
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 6-12-2010
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie ., Nr .

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Boulevard kenmerkt zich door grotendeels vrijstaande woonhuizen die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Er is een grote variatie in woningtypen die de verschillende architectuurstromingen uit de periode 1900-1940 weerspiegelen. De straat kenmerkte zich vroeger door een laanbeplanting aan weerszijden van een rijweg die bestraat was met waaiervormig gelegde kinderhoofdjes en is thans ingericht met een geasfalteerde rijbaan met aan beide zijden een fietsstrook en een stoep. Enkele panden hebben een voortuin maar overwegend grenzen de voorgevels direct aan de stoep.

Het vrijstaande, gedeeltelijke onderkelderde winkel/woonhuis aan de Boulevard 74 is gelegen in de bocht van de Boulevard bij het kruispunt Boulevard, Ommegangstraat en Van Gilselaan. Het pand wordt voor een deel van de openbare weg gescheiden met een bakstenen muurtje met kolommen en ijzeren staven waarachter een tuintje is aangelegd. Voorts bevindt zich voor het pand een betegelde stoep.

Het pand is gebouwd in opdracht van de heer B. van Gorp als winkel/woonhuis. Op de ontwerptekening worden de uitvoerders vermeld, de heren J. Suikerbuik en B. Lanooij. Het is in 1963 verbouwd naar de huidige verschijningsvorm. Op dit moment wordt het pand als kantoor gebruikt.

Het pand is gebouwd op een driehoekvormig grondvlak onder invloed van de Amsterdamse school architectuur met rode baksteen en een donker rood trasraam in Noords verband. Aan de bovenzijde wordt de gevel afgesloten met een strook donkerrood metselwerk op een uitgemetselde strek. De gevel wordt afgesloten met een donkere dekpan.

Het pand bestaat uit een begane grond en een verdieping. Het linker deel heeft een plat dak en het rechterdeel een gebogen dak waarvan de nok haaks op de weg staat en dat gedekt is met eterniet leien. In de nok is een schoorsteen geplaatst die gedecoreerd is met hardstenen hoekblokken.

Onder de bovenlichten van de pui op de begane grond bevindt zich een horizontale band. Net boven deze band bevinden zich langgerekte bovenlichten met een horizontale roede. Onder deze band bevindt zich de pui van de begane grond. Aan de linkerzijde van de gevel wordt deze gevormd door een nis met een authentieke deur, een etalageraam tussen gemetselde penanten en een nieuwe entree. Rechts van dit deel van de pui bevindt zich een driezijdige erker met in de zijde een raam met drie horizontale roeden. Het middenraam is ongedeeld.

Ter hoogte van de verdieping is aan de linkerzijde een nis zichtbaar waarvan de vloer uitkraagt. In deze nis is een klein venster zichtbaar. Direct grenzend aan deze nis is een venster met een kalf, openslaande ramen en een ongedeeld bovenlicht geplaatst. De nis en het venster worden aan de bovenzijde afgesloten met een betonnen band.

Voorts bevinden zich in dit geveldeel twee vensters met een kalf, openslaande ramen en een ongedeeld bovenlicht.

In het rechter deel van de gevel boven het tuintje is een nis zichtbaar waarvan de vloer uitkraagt. In deze nis is een klein venster zichtbaar. Direct grenzend aan deze nis, maar gescheiden door een band, is een venster met een kalf, openslaande ramen en een ongedeeld bovenlicht geplaatst.

In de top van gevel bevindt zich een venster met een stijl en twee ramen met een horizontale roede.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is blind.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel wordt ingenomen door het belendende pand.

Achtergevel
Het pand heeft geen achtergevel omdat het pand vanwege het driehoekige grondvlak in een punt toeloopt.

  • TERUG