Locatie:Boulevard 75, 4701 ER Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1933
Architect: A. van Hees
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie C, Nr. 4624

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Boulevard kenmerkt zich door grotendeels vrijstaande woonhuizen die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Er is een grote variatie in woningtypen die de verschillende architectuurstromingen uit de periode 1900-1940 weerspiegelen. De straat kenmerkte zich vroeger door een laanbeplanting aan weerszijden van een rijweg die bestraat was met waaiervormig gelegde kinderhoofdjes en is thans ingericht met een geasfalteerde rijbaan met aan beide zijden een fietsstrook en een stoep. Enkele panden hebben een voortuin maar overwegend grenzen de voorgevels direct aan de stoep.

Het gedeeltelijke onderkelderde woonhuis aan de Boulevard 75 is met de voorgevel direct gelegen aan de straat. Links en rechts van het pand is bebouwing opgetrokken, tussen deze bebouwing en het pand is een kleine steeg vrijgelaten die met een houten deur kan worden afgesloten.

Het pand bestaat uit een kelder, een begane grond en een verdieping onder een platdak met dakschilden die gedekt zijn met eterniet leien. In het dakvlak boven de voorgevel bevinden zich drie dakkapellen. Door het rechter dakschild breken twee schoorstenen heen. Aan de achterzijde bevindt zich een eenlaagse aanbouw onder een zadeldak uit de bouwtijd. In 2003 is deze aanbouw uitgereid met een eenlaagse aanbouw onder een plat dak.

In de kozijnen van de voorgevel zijn nieuwe vensters geplaatst. Voorgevel
De voorgevel van het pand is gebouwd van helgele baksteen in kruisverband en verlevendigd met rode bakstenen speklagen en blokken ter plaatse van de vroegere wisseldorpel. Het decoratieve basement is grijs geschilderd en verjongd boven het plint. Ter hoogte van de onderdorpels van de kozijnen op de begane grond loopt een cordonlijst. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en aan de bovenzijde een kunststenen decoratieve latei waarboven een rode rollaag zichtbaar is. De toegang tot de woning wordt gevormd door een paneeldeur met een ongedeeld bovenlicht in een ondiep portiekje dat via twee hardstenen treden bereikbaar is.

De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een donkere gemetselde architraaf, een rood gemetselde fries en een geprofileerde bakgoot op decoratieve consoles. De goot is om de hoek gekornist.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is blind en wordt afgesloten met een bakgoot. In het dakvlak boven deze gevel bevindt zich een dakkapel.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel is blind en wordt afgesloten met een bakgoot. In het dakvlak boven deze gevel bevindt zich een dakkapel.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG