Locatie:Boulevard Antverpia 12 - 16, 4703 AX Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1909
Architect: A.J. de Bruijn
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 10 november 1993
Kadastrale aanduiding: nr. 12: Roosendaal, sectie K, nr. 1935
nr. 14: Roosendaal, sectie K, nr. 1934
nr. 16: Roosendaal, sectie K, nr. 1933

Typering

Het betreft een rijtje eenlaags woonhuizen van elk drie traveeën in de gevelwand onder zadeldak, deels met zwarte kruispannen, parallel aan de straat en met een trapgevel aan de linkerzijde.

Historische omschrijving

De woningen werden in 1909 gebouwd in opdracht van de verzekeringsmaatschappij "Antverpia" naar een ontwerp van de architect A.J. de Bruijn.

Het oorspronkelijke pand op nummer 10 maakte deel uit van de opzet, waarbij er aan beide einden een trapgevel heeft bestaan. Het huidige pand op nummer 10 is naoorlogs. Het dichtgetimmerde bovenlicht van nummer 16, de dakkapellen van de nummers 12-14 en de kleur van het schilderwerk van de goten en de rolluiken (nummers 12-14) zijn negatieve elementen.

De woonfunctie is behouden gebleven, deuren en ramen zijn in de loop van de tijd vereenvoudigd.

Omschrijving exterieur

De gepleisterde plint wordt onderbroken door ronde roostertjes en schoenschrapers, tevens voor de twee hardstenen treden die toegang geven tot de vernieuwde paneeldeuren in getoogd portiek.

Boven het bovenlicht bevindt zich een verdiepte zône met rood, geel en blauw siermetselwerk in geometrisch blokpatroon.

De gevel is opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen met blauwe sierlagen, zoals één laag boven de plint en banden met roodbruine tussenlaag bij de hardstenen dorpels met klosjes, de bovendorpels en

boven de vensters en deuren. De kozijnen van de schuifvensters zijn witgeschilderd. Boven de vensters is een gerekte Tudorboog aangebracht. Deze heeft net als de deuren een rand van blauwe koppen en een grijze cemensteen sluitsteen. De vulling van de twee trapgevelramen bestaat uit een verticaal gericht sierpatroon. De boogvulling van de vier ramen ter rechterzijde heeft een ruitvormig patroon.

Het fries bestaat uit een blauwe ingemetselde tandlijst en verspringend gemetselde roodbruine baksteen. De witgeschilderde gootlijst rust op geprofileerde klosjes.

Het dakvlak wordt doorbroken voor twee tweelichts dakkapellen.

Iets onder de gootlijst bevindt zich een blauwe sierrand bij het trapgeveldeel. De aanzet voor de trap wordt gevormd door een hardstenen deel met kwartrond profiel. De treden zijn afgedekt met een hardstenen afdekplaat en zijn geaccentueerd door een randje blauwe baksteen. Centraal geplaatst is een openslaand venster met tweelichts bovenlicht op een hardstenen dorpel. Zowel dit venster als de twee kleine flankerende rechthoekige venstertjes zijn gevat in een hoefijzerboog met kunststenen aanzet- en sluitstenen en blauwe sierrand. Boven het centrale raam bevindt zich een klein rondraam met blauwe koppenlaag rondom.

De panden verkeren in goede staat.

Redengevende omschrijving

De woonhuizen met Jugendstil elementen is van architectonische waarde vanwege constructie en detaillering en van stedebouwkundige waarde vanwege de markante locatie aan de Boulevard Antverpia en langs de spoorlijn Roosendaal-Antwerpen. Het maakt onderdeel uit van een aantal panden in dezelfde stijl. De panden zijn een voorbeeld van woningbouw door een verzekeringsmaatschappij.

  • TERUG