Locatie:Brugstraat 35, 4701 LB Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis / Notariskantoor
Bouwjaar: 1921
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr 4908

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Brugstraat is in zijn huidige vorm aangelegd in 1907 omdat de Stationsstraat moest worden verlengd in verband met de verplaatsing van het stationsgebouw. De straat valt in stedenbouwkundig opzicht onder de stationsbuurt en heeft daarom betekenis als voorbeeld van de inrichting van een stationswijk in het begin van de 20ste eeuw. De panden aan de Brugstraat tonen een rijke schakering aan bouwstijlen en invloeden daarvan. Veel panden zijn als woningen gebouwd maar later als winkel-woonhuis verbouwd waardoor de puien in veel gevallen zijn aangetast.

Het gedeeltelijk onderkelderde pand is in oorsprong gebouwd als woonhuis en thans als notariskantoor in gebruik. Het ligt met de voorgevel direct aan de stoep van de openbare weg. Links wordt een nieuwe bebouwing opgetrokken die direct grenst aan het pand en rechts wordt het pand gescheiden van het buurpand door een smalle steeg die kan worden afgesloten met een deur.

Het pand is in 1921 gebouwd met donker rode baksteen in kruisverband in opdracht van F. Goijarts naar een ontwerp van architectenbureau Vergouwen en Hurks te Roosendaal. In 1994 is het pand vergroot ten behoeve van de huidige kantoorfunctie.

Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder twee haaks op elkaar staande zadeldaken gedekt met opnieuw verbeterde rode Hollandse pannen. De hoofdrichting van de kap loopt evenwijdig aan de straat. Het pand heeft diverse functies gehad

Voorgevel
De voorgevel heeft ter hoogte van het maaiveld een geprofileerd hardstenen plint met muisroosters en een schoenschraper. Ter plaatse van de erker heeft het terugliggend gedeelte van het plint een hardstenen opvulstuk dat aan de bovenzijde oljiefvormig wordt afgesloten.

Het linkerdeel van de gevel risaleert en heeft een met hardstenen banden bedekte topgevel, de banden worden na een verticaal doorgezet gedeelte aan de onderzijde afgesloten met een voluutvorm. De bovenzijde wordt afgesloten met een ovaalvormig medaillon met een gestileerd monogram. Onder het medaillon bevindt zich siermetselwerk dat bestaat uit verticale groeven door overhoeks gestelde stenen. De middelste groef is doorgezet tot de boogbrug van de daaronder gelegen erkerbeŽindiging. Centraal in de risaliet bevindt zich een brede verdiepte boognis met uitgetand metselwerk.

Het rechter deel van de gevel bestaat uit vier vensterassen. De delen tussen de boven en benedenvensters zijn als terug liggende spiegels uitgevoerd met een eenvoudige gemetselde decoratie. De toegang wordt gevormd door twee authentieke deuren met een langgerekt kijkraampje in een portiek, met voor de deur drie hardstenen treden en boven de deur een bovenlicht met glas-in-lood. De deuren en het kalf zijn versierd met houtsnijwerk. Rondom het bovenlicht bevindt zich een hardstenen omlijsting met aan de bovenzijde een decoratie in de vorm van een vaas. Aan de linkerzijde van het portiek bevindt zich een langgerekt raampje.

Aan de rechterzijde van het pand bevindt zich een toegang in een ondiep portiek met een authentieke toegangsdeur en ongedeeld bovenlicht met glas-in-lood. Voor de deur twee treden. Rechts naast de deur bevindt zich een schoenschraper.

De vensters op de begane grond hebben nog de authentieke indeling, een T-venster met een dubbele verticale roede in het bovenlicht. Deze vensters kunnen worden geblindeerd met recent aangebrachte rolluiken. De vensters op de verdieping zijn T-vensters met eenvoudig glas-in-lood in de bovenlichten.

De gevel wordt afgesloten met een ruim dakoverstek op klossen. Onder de goot bevindt zich een rand siermetselwerk en ter plaatse van elk venster twee in dezelfde kleur gebakken eenvoudige decoratieve baksteenelementen.

Boven alle ramen en deuren zijn hardstenen lateien aangebracht met aan de onderzijde een ingekapte eierlijst. Aan de onderzijde bevinden zich hardstenen lekdorpels.

Boven deze gevel bevindt zich in het dakvlak een dakkapel die wordt afgedekt met een ter plaatse van het middelste raam opgebogen kroonlijst met een half rond raam met een gespaakte roedenverdeling.

Linker zijgevel
De linker zijgevel wordt ingenomen door een nieuwe bebouwing.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel is blind. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG