Locatie:Burgerhoutsestraat 9, 4701 EK Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1909
Architect: F.B. Sturm
Soort monument: Gemeentelijk Monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2006
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr. 7259

Omschrijving van het monument

Algemeen

De Burgerhoutsestraat ligt in het verlengde van de Raadhuisstraat. Aan de rechterzijde van de straat, gezien vanaf het centrum, bevinden zich voor de voormalige villatuin van de familie J. van Gilse enkele fraaie bomen. Aan de linkerzijde van de straat zijn enkele vrijstaande herenhuizen gebouwd. In de straat naar de Boulevard bevinden zich voornamelijk woningen uit de 19de en de 20ste een in een of twee bouwlagen met kap.

Het pand aan de Burgerhoutsestraat 9 ligt met de voorgevel direct aan de stoep van de openbare weg. Links wordt het pand door een opening in de gevelwand gescheiden van het buurpand, welke kan worden afgesloten met een deur.

Het pand is in 1919 gebouwd in opdracht van C. van Wesel te Roosendaal naar ontwerp van F.B. Sturm, onder invloed van de Neorenaissance met een voorgevel van rode strengperssteen in kruisverband en de overige gevels zijn gebouwd met rode baksteen. De voorgevel is verlevendigd met gepleisterde speklagen ter hoogte van de onder - en bovendorpels van de vensters.

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een evenwijdig aan de straat lopend zadeldak met haaks daarop aan de achterzijde een mansardekap, beide gedekt zijn gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen.

De vensters in de voorgevel zijn gewijzigd door het plaatsen van isolerende beglazing. De voordeur is eveneens vernieuwd.

Voorgevel

Aan de rechterzijde van de voorgevel bevindt zich op de begane grond de toegang in een ondiep portiek met daarboven ter hoogte van de 1ste verdieping een rechthoekige houten erker met een schilddakje dat gedekt is met leien. De erker rust op een hardstenen plaat die rust op decoratieve hardstenen consoles.

Aan de linkerzijde van de gevel, in een terugliggend gevelvlak dat aan de bovenzijde is afgesloten met een muizentand, bevinden zich twee vensters op de begane grond en op de verdieping. De gevel heeft een hardstenen basement dat verjongd boven een plint waarin zich twee muisroosters bevinden. De vensters op de begane grond hebben een recent geplaatste lekdorpel en op de verdieping een hardstenen lekdorpel. De vensters worden aan de bovenzijde afgesloten met een segmentboog met een sluit - en aanzetstenen.

De toegang wordt gevormd door een portiek met een trede en een recent geplaatste paneeldeur met een ongedeeld bovenlicht.

De gevel wordt afgesloten met een eenvoudige gevellijst met hardstenen consoles waarop een bakgoot rust.

In het dakvlak boven deze gevel breekt een Vlaamse gevel door de goot. Deze gevel wordt afgesloten met een trapgevel, gedekt met hardstenen platen. In deze gevel bevindt zich een venster met een hardstenen lekdorpel en een segmentboog met een sluit- en aanzetstenen.

Linker zijgevel

De linker zijgevel heeft ter hoogte van de verdieping een venster en is voorts blind. De gevel wordt aan de voorzijde afgesloten met een boeiboord en aan de achterzijde ter plaatse van het mansardedak met een kunststoffen mastgoot. In het dakvlak boven deze gevel breekt een schoorsteen door het dak heen. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel is blind en grenst ter hoogte van de begane grond aan de belendende bebouwing. De gevel wordt aan de voorzijde afgesloten met een boeiboord en aan de achterzijde ter plaatse van het mansardedak met een kunststoffen mastgoot. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG