Locatie:Damstraat 33, 4701 GK Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1905
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk Monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 30 juni 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr. 2145

Omschrijving van het monument

Algemeen

De Damstraat ligt in het centrum van Roosendaal en verbindt de Burgerhoustestraat met de Molenstraat. Op het kruispunt van de Damstraat en de Wilhelminastraat-Nieuwstraat bevinden zich vier hoekpanden met op elkaar afgestemde afgeschuinde hoeken. Het is een karakteristieke straat met afwisselende begin 20e eeuwse bebouwing zonder voortuinen. De kleine bedrijfjes (een slager met de daar achterliggende wei op nummer 6 en een kantoorboekenfabriek op de hoek van de Burgerhoutsestraat) zijn inmiddels verplaatst en de bebouwing is gehandhaafd. Er is een grote variatie in woningtypen die de verschillende architectuurstromingen uit het begin van de 20e eeuw vertegenwoordigen. Op het kruispunt van de Damstraat en de Wilhelminastraat bevinden zich twee hoekpanden met op elkaar afgestemde afgeschuinde hoeken.

Het woonhuis aan de Damstraat 33 is gebouwd in 1905 en in 1985 verbouwd naar de huidige staat. Het pand staat met de voorgevel in de rooilijn van de straat. Het pand is aan de linkerzijde aan het belendende pand gebouwd en rechts wordt het van het naast liggende pand gescheiden door een steeg die kan worden afgesloten met een houten deur.

Het pand is gebouwd met rode baksteen in kruisverband op een rechthoekige plattegrond en heeft aan de achterzijde een aanbouw onder een platdak. Het pand omvat een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een schilddak dat met betonnen pannen is gedekt. De nok staat haaks op de straat.

Voorgevel

De voorgevel bestaat uit drie traveeŽn en heeft een grijs hardstenen plint en gepleisterde speklagen. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een rode segmentboog en een sluitsteen. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk. De vensters zijn voorzien van nieuwe ramen. Op de begane grond bevindt zich in een risalerend deel de toegang met een deur met bovenlicht. Rechts hiervan bevinden zich twee vensters. Rechts van de vensters bevindt zich een liseen. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie vensters. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel die rust op een eenvoudige console en een segmentboog met een sluitsteen. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk. De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een geprofileerde bakgoot op klossen. In het dakvlak boven deze gevel bevindt zich een Velux-dakraam.

Linkerzijgevel

De linker zijgevel wordt ingenomen door het belendende pand.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel is blind en wordt afgesloten met een boeiboord.

Achtergevel

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG