Locatie:Damstraat 38, 4701 GN Roosendaal
CBS Typering: Winkel/woonhuis
Bouwjaar: 1900
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk Monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr. 2833

Omschrijving van het monument

Algemeen

De Damstraat ligt in het centrum van Roosendaal en verbindt de Burgerhoustestraat met de Molenstraat. De kleine bedrijfjes (een slager met de daarachter liggende wei op nummer 6 en een kantoorboekenfabriek op de hoek van de Burgerhoutsestraat) zijn inmiddels verplaatst en de bebouwing is gehandhaafd. Er is een grote variatie in woningtypen die de verschillende architectuurstromingen uit het begin van de 20e eeuw laat zien.

De Damstraat behoort tot de oudere straten van Roosendaal en heeft een stedelijk karakter. In de afgelopen decennia is oudere bebouwing deels vervangen door nieuwe bebouwing. De straat heeft een rijbaan met aan beide zijden een stoep zonder voortuinen. Op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Damstraat zijn in het begin van de 20e eeuw op de hoeken woningen met een afgeschuinde hoek gebouwd. De hoekbebouwing onderscheidt zich door de bouwhoogte en de architectuur van de omliggende bebouwing. Vooral de ligging op de hoeken van de straten, de afgeschuinde hoeken van de gebouwen en de markering van deze hoeken zijn deze markant.

Het pand aan de Damstraat 38 is in oorsprong gebouwd circa 1900 en in 1931 verbouwd van woonhuis tot winkel/woonhuis wat nog zichtbaar is in de vensters in de gevels aan de Damstraat en de Nieuwstraat. In 1996 is aan de achterzijde van het pand een eenlaagse aanbouw gebouwd die niet beschermenswaardig is.

De vensters en de toegang hebben een gepleisterde latei en in de vensters komt de vroegere functie tot uiting.

Het pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak met een dakschild aan de Nieuwstraat. Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen. In de nok bevindt zich een schoorsteen. Het pand is gebouwd met grijze kalkzandsteen in kruisverband, het heeft een gepleisterde plint en een fries met siermetselwerk. De gevels zijn verlevendigd met rode kalkzandstenen speklagen ter hoogte van de onder- en bovendorpels. De segmentbogen bestaan eveneens uit rode kalkzandsteen. De gevelopeningen zijn voorzien van houten rolluiken.

Voorgevel (aan de Damstraat)

De gelede gevel aan de Damstraat heeft links een afgeschuinde hoek met topgevel, een gevelvlak met een venster en rechts een risalerend geveldeel met een venster en een topgevel.

Aan de linkerzijde van de voorgevel bevindt zich de afgeschuinde topgevel met ter hoogte van de begane rond de toegang tot de woning. Deze toegang wordt gevormd door een paneeldeur met een klein raam en een bovenlicht met glas-in-lood. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een venster in een rondboogvormige opening waarvan het boogveld is gevuld met siermetselwerk. De top is dichtgezet met houten delen.

In de voorgevel bevindt zich links van een dichtgezette toegang een venster met een kalf en drie bovenlichten. In het risalerende deel van de gevel bevindt zich een venster met een drieledig bovenlicht en ter hoogte van de verdieping een venster met een raam. Dit geveldeel wordt afgesloten met een dakoverstek dat in de top met houten delen is afgezet.

Linkerzijgevel (haaks op de Damstraat en evenwijdig aan de Nieuwstraat)

Aan de linkerzijde van deze gevel bevinden zich een ongedeeld schuifvenster en een venster met kalf en twee bovenlichten met glas-in-lood. Deze gevel wordt afgesloten met een bakgoot.

Aan de linkerzijde van deze gevel is een eenlaagse aanbouw gebouwd die niet beschermenswaardig is.

Rechterzijgevel (haaks op de Damstraat)

De rechter zijgevel wordt ingenomen door het belendende pand Damstraat 36.

Achtergevel

Aan de achtergevel is een eenlaagse niet beschermenswaardige aanbouw gebouwd. Voorts zijn drie venster openingen vanaf de openbare weg zichtbaar.

  • TERUG