Locatie:Damstraat 43, 4701 GK Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1910
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk Monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr. 2312

Omschrijving van het monument

Algemeen

De Damstraat ligt in het centrum van Roosendaal en verbindt de Burgerhoustestraat met de Molenstraat. Het is een karakteristieke straat met afwisselende begin 20e eeuwse bebouwing zonder voortuinen. De kleine bedrijfjes (een slager met de daarachter liggende wei op nummer 6 en een kantoorboekenfabriek op de hoek van de Burgerhoutsestraat) zijn inmiddels verplaatst en de bebouwing is gehandhaafd. Er is een grote variatie in woningtypen die de verschillende architectuurstromingen uit het begin van de 20e eeuw laten zien Op het kruispunt van de Damstraat en de Wilhelminastraat bevinden zich twee hoekpanden met op elkaar afgestemde afgeschuinde hoeken.

Het woonhuis aan de Damstraat 43 is gebouwd rond 1910. Het vrijstaande pand staat met de voorgevel in de rooilijn van de straat en wordt van de belendende panden gescheiden door een smalle steeg die kan worden afgesloten met een houten deur.

Het pand is gebouwd met rode baksteen in kruisverband op een rechthoekige plattegrond en heeft aan de achterzijde een aanbouw onder een platdak. Het pand omvat een begane grond, een verdieping en een zolder onder een zadeldak met een dakschild aan de voorzijde die gedekt zijn met grijze betonpannen. De nok staat haaks op de straat.

Voorgevel

De voorgevel bestaat uit drie traveeŽn en heeft een hardstenen borstwering met een hardstenen plint. De gevel wordt verlevendigd met gele bakstenen speklagen. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een gepleisterde latei waarboven zich een rode segmentboog met een gele sluitsteen bevindt. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. De vensters zijn voorzien van nieuwe ramen.

Op de begane grond bevindt zich aan de linkerzijde een risalerend deel met een ondiep portiek. De toegang die zich hierin bevindt wordt gevormd door een paneeldeur met siersmeedwerk en een segmentboogvormig bovenlicht dat gevuld is met glas-in-lood. Het portiek wordt afgesloten met een segmentboog. Voor de toegang bevindt zich een hardstenen trede.

Rechts van de risaliet bevinden zich twee vensters.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie vensters. Het venster in het risalerend deel is afgezet met een hardstenen getande rondboog. Onder de lekdorpel is een grijze bakstenen decoratie aangebracht.

De gevel wordt ter plaatse van de risaliet afgesloten met een geprofileerde bakgoot op klossen en ter plaatse van het andere gevelvlak met een donkere muizentand, een strekkenlaag, een fries met siermetselwerk en een geprofileerde bakgoot op klossen.

Linkerzijgevel

De linker zijgevel is blind en is gebouwd met gele baksteen. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel is blind en is gebouwd met gele baksteen. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord.

Achtergevel

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG