Locatie:Damstraat 45, 4701 GK Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1910
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk Monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr. 2186

Omschrijving van het monument

Algemeen

De Damstraat ligt in het centrum van Roosendaal en verbindt de Burgerhoustestraat met de Molenstraat. Het is een karakteristieke straat met afwisselende begin 20e eeuwse bebouwing zonder voortuinen. De kleine bedrijfjes (een slager met de daarachter liggende wei op nummer 6 en een kantoorboekenfabriek op de hoek van de Burgerhoutsestraat) zijn inmiddels verplaatst en de bebouwing is gehandhaafd. Er is een grote variatie in woningtypen die de verschillende architectuurstromingen uit het begin van de 20e eeuw laat zien. Op het kruispunt van de Damstraat en de Wilhelminastraat bevinden zich twee hoekpanden met op elkaar afgestemde afgeschuinde hoeken.

Het woonhuis aan de Damstraat 45 is gebouwd rond 1910. Het vrijstaande pand staat met de voorgevel in de rooilijn van de straat en wordt van de belendende panden gescheiden door een smalle steeg die kan worden afgesloten met een houten deur.

Het pand is gebouwd met rode baksteen in kruisverband op een rechthoekige plattegrond en heeft aan de achterzijde een aanbouw onder een platdak.

Het pand omvat een begane grond, een verdieping en een zolder onder een zadeldak met een dakschild aan de voorzijde die gedekt zijn met gesmoorde betonpannen. De nok staat haaks op de straat.

Voorgevel

De voorgevel bestaat uit drie traveeŽn en heeft een geprofileerde hardstenen plint. De gevel wordt verlevendigd met gepleisterde speklagen. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel. De gevelopeningen op de begane grond worden afgesloten met een segmentboog waarvan het bovenste gedeelte is dichtgezet met metselwerk. De vensters zijn voorzien van nieuwe ramen.

Op de begane grond bevindt zich in een risalerend deel in een ondiep portiek de toegang met een paneeldeur met siersmeedwerk en een bovenlicht dat gevuld is met glas-in-lood. De toegang is bereikbaar via twee hardstenen treden. Rechts van de portiek bevinden zich twee vensters.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie vensters. Het linker venster wordt afgesloten met een rondboog die zich in een gepleisterd vlak met snijvoegen bevindt. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk. Hierboven bevindt zich de geprofileerde bakgoot. De vensters rechts van de risaliet bevinden zich in een terugliggend gevelvlak dat doorloopt tot de goot waar dit wordt afgesloten met een gepleisterde band en klossen waarop de geprofileerde bakgoot rust. De velden tussen de bovendorpels van de vensters en de gepleisterde band zijn gedecoreerd met siermetselwerk.

Linkerzijgevel

De linker zijgevel is blind en is gebouwd met gele baksteen. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel is blind en is gebouwd met gele baksteen. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord.

Achtergevel

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG