Locatie:Doctor Schaepmanlaan 90, 4702GZ Roosendaal
CBS Typering: Fatimakerk
Bouwjaar: 1951-1952
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 25 oktober 1994
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie . 5742

Typering
Het betreft een kerk van het basilicale type, met verhoogde koortravee en halfronde absis met arcade, gedekt door zadel- en lessenaardaken met zwarte Romaanse pannen. De lengterichting van de kerk is gelegen in een grote bocht aan de straat. De pastorie, die door een bouwlid verbonden is aan de kerk, heeft geen monumentale waarde.

Historische omschrijving
De O.L. Vrouwe van Fatimakerk werd van 1951-1952 gebouwd naar ontwerp van architect Jac. Hurks. Het ontwerp voorzag ook in een toren bij de ingangspartij, maar deze is niet gerealiseerd. De kerk was een onderdeel van de uitbreiding van Roosendaal, oostelijk van de wijk Kalsdonk. De in 1952 gestichte Fatimaparochie nam tevens een deel over van de Heilig Hartparochie.De kerk is ongewijzigd maar vervult geen parochiale functie meer.

Omschrijving exterieur
De gevel van de kerk is opgetrokken uit machinale bruine baksteen.
De vlakke voorgevel, de westgevel, heeft drie rondbogige ingangsportalen met vleugeldeuren met cassetten. De portalen hebben hardsteen neuten, tufsteen blokken en latei. In de rondboog ronde raampjes met hoeksteentjes en ijzeren vulling. Aan weerszijden een rechthoekig venster met natuurstenen omlijsting.Deze vensters ook aan beide zijden van het hoogrelief hier boven. Het hoogrelief ingemetseld van geglazuurd gebakken aardewerk, verdeeld over rechthoekige en vierkante stukken. Het is een voorstelling van Maria met gevouwen handen en aureool, staande op een grote roos. (Maria als rosa mystica) Het relief werd in 1952 vervaardigd door P. Schoenmakers.
Siermetselwerk in ruitvorm, langs de dakrand en onder de goot elders een sierlijst van koppenlagen en tandlijst. De horizontale randen worden om de hoek een stukje voortgezet. De goten rusten op smalle ijzeren consoles. Ijzeren kruis op nok voorgevel.
De lichtbeuk van het middenschip telt elf traveeŽn met rondboogramen waarin glas-in-lood. Eenvoudig siermetselwerk bij de ramen.
In de zijbeuk kleine rechthoekige vensters met natuurstenen omlijsting.
De verhoogde koortravee heeft een dwars geplaatst zadeldak met centraal een kleine veelhoekige opengewerkte klokketoren met kruis.
In de korte zijden rozetvensters met bakstenen netwerk.
Segmentboogfries in de lange zijden.
Hoge halfronde absis met op afgeschuinde rand een blinde arcadenboog, met vulling van siermetselwerk en uitgemetseld kruis.
Aan noordzijde bij koortravee rechthoekige zijkapel onder zadeldak, parallel aan het schip. Entree onder zadeldak op twee bakstenen pijlers. Segmentbogige paneeldeur met smeedijzeren handgreep. Hooggeplaatste rondboogramen aan voorzijde, blinde zijgevels. De acht rondboogramen hebben glas-in-lood.
Hoeken en tussenblokken van natuursteen.
Aan zuidzijde bij koortravee een lagere zijkapel onder zadeldak, dwars op het schip. Vier smalle rondboogramen met profilering aan de zijden, met glas-in-lood. Op de nok open bakstenen klokkestoel zonder klok.

Omschrijving interieur
Rechts deur naar kerk. Hier vier vijfhoekige wijwaterbakjes van Naamse steen. Plavuizen vloer en zichtbare donkere houten kapconstructie in middenschip en zijbeuken. Balken op kwartronde consoles, kap versterkt met rode ijzeren trekstangen. De kap is van het meervoudige hangwerp type. De zijbeuken hebben geprofileerde consoles.
Het metselwerk heeft een rollaag bij de aanzet van de consoles. Onder de houten balken een stroomlaag. Onder de ramen van de lichtbeuk een iets uitgemetselde rand.
Wanden opgetrokken in schoon metselwerk. In muurwerk goudkleurige wijkruisjes in vierkant blok. Het glas-in-lood is ruitvormig en in tinten als lichtblauw, groen en roze.
Houten orgeltribune met eenvoudig modern orgel. De tribune is rustiek geprofileerd.
Rondbogen als scheibogen naar de zijbeuken. Bogen op tufsteen tussenblokken. Gekrulde sierankers tussen de bogen.
De koortravee heeft na een grote rondboog een rechte zoldering op driehoekige houten consoles. De zijwanden worden gedragen door twee bij twee zuilen met teerlingkapiteel. Hier; altaar met zeshoekige gemetselde doopvont. Eerste steen met tekst; me posuit N. Theeuwes pr. par.1-4-1951 en; Ecclesia consecrata est 24-3-1952.
Daarachter rondgesloten absis met houten kruisbeeld met de lijdende Christus, door J. Vlak, ca. 1955.
Kapel rechts; rechte houten zoldering, achterin vaste kastenwand. 19de eeuws beeld van Maria met Kind op de arm, scepter ontbreekt.
Wit geschilderd hout. Vanuit hier; deur rechts naar sacristie.

Twee hoge rondramen in buitenmuur, twee inpandige.

Een wit geschilderd houten beeld uit de tweede helft van de 19de eeuw van Maria met Kind op de arm, scepter in de andere hand ontbreekt.

Verder behoort onder meer tot de inventaris:
Twee beeldengroepen van gepolychromeerd zacht hout. Deze zijn afkomstig van de communiebank van Bavel. Het Mannawonder en Laatste avondmaal.
Communiebank met polychroom snijwerk, arabesken en knop/kelk in stralenkrans met tekst; panis angelorum.
Een op doek geschilderde kruisweg in veertien staties, ongesigneerd, in voornamelijk gedekt blauwe en rode tinten.

Redengevende omschrijving
De O.L. Vrouwe van Fatimakerk uit 1952 van Jac. Hurks is van belang vanwege de gaafheid en de traditionele naoorlogse bouwstijl met romaniserende elementen.

  • TERUG